Đang truy cập: Trang chủ

Thông tin cần biết

Tuyên truyền PAPI - Dịch vụ công trực tuyến

Sáng 13/11, Ban thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với trường TH, THCS, THPT Văn Lang tổ chức tuyên truyền nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong ĐVTN khối THPT.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 23:59

Đọc tiếp bài này...

 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa công bố đề minh họa môn Toán - kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.

Xem đề thi minh họa bấm vào đường link này

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 08:10
 

Nghị định 71-2016 về thi hành án

Xem nghị định bấm vào đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 00:24
   

Dự kiến mức thu học phí năm học 2016 - 2017

 

NGH QUYT HI ĐỒNG QUN TR

CÔNG TY C PHN SÁCH VÀ THIT B TR­­­­ƯỜNG HC QUNG NINH

Hi đồng qun tr công ty hp  ngày 06 tháng 7 năm 2016 ti văn phòng công ty.Các thành viên d hp: 8/8 thành viên HĐQT công ty. Ch ta: Ông Vũ Thế Bân. Hi đồng qun tr công ty đã biu quyết và b sung các ni dung ca Thông báo s 31/TB/HĐQT-2016 ca HĐQT Công ty.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 16 Tháng 7 2016 23:54

Đọc tiếp bài này...

 

Kế hoạch tuần từ 18.04 đến 23.04.2016

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 4 2016 00:29

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website