Đang truy cập: Trang chủ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Tư vấn

Tư vấn

Vai trò, nhiệm vụ của Ban Tư vấn học đường?

 - Hỗ trợ học sinh giải quyết những khó khăn trong việc phát triển nhân cách, năng lực và kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp, lối sống, các mối quan và những rối loạn cảm xúc, nhân cách.

- Hỗ trợ phụ huynh trong việc quan tâm, chăm sóc và giáo dục con cái, phát triển mối quan hệ với nhà trường một cách tích cực, phát hiện những khó khăn của con cái và phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục. Từ đó, các bậc cha mẹ hiểu và có những giải pháp phù hợp với những vấn đề tâm lý của con mình.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 00:12

Đọc tiếp bài này...

 

Liên kết Website