Kế hoạch tuần 20, thực hiện từ ngày 09/01 - 15/01/2023

06/01/2023 260

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Khối K10) thực hiện Chương trình HKII.
2. Đ/c Hạnh đi học TCLLCT (cả tuần).
3. Chuẩn bị Lễ và Hội nghị Sơ kết HKI:
- HT, TK HĐSP: B/c Sơ kết HKI của NT.
- Đ/c Hạnh: Chỉ đạo, điều hành Lễ SK
- Đ/c Hoa: Chỉ đạo, điều hành HN SK
- Đ/c Nghiêm: CSVC
- Đ/c Hường, Quyết: công tác khen thưởng.
- CVP tổ chức t/h các ND: Maket, giấy mời, lễ tân.
4. BTC Cuộc thi HT và LT Bác hoàn tất công tác chuẩn bị:
- BT duyệt bài hùng biện và VN: Xong trước 11/01.
- Công tác t/c: Kịch bản DCT, maket, khen thưởng, lễ tân, đóng quyển tài liệu...
- Các đội thi: Chuẩn bị kỹ về trang phục, đạo cụ, chất lượng bài thi hùng biện, tài năng, biểu cảm sân khấu.
5. Thời gian nghỉ Tết NĐ Quý Mão 2023:
- HS: Từ 16/01 (25 Tết) - hết 29/01 (08 Tết)
- NLĐ: Từ 20/01 (29 Tết) - hết 29/01 (08 Tết).
II. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC, HĐGD
1. Các đ/c PHT cấp học: Tăng cường dự giờ, kiểm tra việc thực hiện PHTM, Tin học, các phòng thực hành, ÂN, MT.
2. TTCM: Chú ý nền nếp SHCM định kỳ (tuần 2, 4).
3. GV: Hoàn thành công tác làm điểm, nhập điểm, nhập liệu học bạ, sổ chủ nhiệm SMAS.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
1. Công khai: KQ KTra tuyển sinh đầu vào.
2. KT-GS: Thực hiện công tác KTNB T01/2023.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. CĐ, ĐTN tổ chức ký cam kết nghỉ Tết AT, không vi phạm pháp luật.
2. Đ/c Nghiêm chỉ đạo tổng vệ sinh trường, lớp.
T.2
09
 
- Chào cờ:
   + K4-12: Đ/c Nghiêm (GD Truyền thống Tết cổ truyền dân tộc)
   + K1-3: Tại lớp.
- Giao ban BGH (Chuẩn bị Lễ SK, HN SK)
- BTCB duyệt các bài Hùng biện Cuộc thi HT và LT Bác
T.3
10
 
- Kỳ thi IOE cấp TP (02 ngày)
- TDGG: Cấp TH
- Chuyển Giấy mời dự SHCD Đảng bộ
- 15h40: Lễ trưởng thành đội viên Khối 9
 
T.4
11
- 7h30: HỘI NGHỊ NLĐ CÔNG TY tại Giảng đường(các đ/c cốt cán dự theo triệu tập)                 
- TDGG: Cấp THCS
- 16h30: Họp BTC Cuộc thi HT và LT Bác
T.5
12
- TDGG: Cấp THPT
- Tiết 3: Chuyên đề tổ Anh ngữ (lớp 7A)
- Bữa trưa buffet
- 15h00: Tổng duyệt Cuộc thi (HS) “HT và LT Bác”
T.6
13
- CĐ tổ chức SN tháng 01/2023
 
- 15h: LỄ SƠ KẾT HKI
   + Đ/c Nghiêm dặn dò HS nghỉ Tết đảm bảo ATGT, ATVSTP.
- 16h00: Tổng duyệt Cuộc thi (ĐV) “HT và LT Bác” (BTC)
T.7
14
- Học GDNGCK theo nhu cầu  
CN
15
CHÚC CÁC CON HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH CÓ MỘT KỲ NGHỈ TẾT ẤM ÁP, YÊU THƯƠNG VÀ MỘT NĂM MỚI AN LÀNH,
HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG!

Bài viết liên quan