Thông báo tuyển chỉ tiêu bổ sung sĩ số các lớp trường TH, THCS & THPT Văn Lang Học kì 2, năm học 2022 – 2023

26/12/2022 432

Căn cứ vào sĩ số hiện tại của các lớp khi kết thúc học kì 1, năm học 2022 - 2023 nhà trường thông báo tuyển sinh bổ sung như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển bổ sung:
STT Chỉ tiêu tuyển bổ sung
Lớp Số lượng
1 1A 1
2 1E 2
3 2A 2
4 2B 3
5 2D 2
6 2E 2
7 3A 1
8 3C 2
9 3D 2
10 4A 1
11 7A 6
12 7C 2
13 8A 2
14 8C 5
15 8D 3
16 11C 2
17 11E 1
 
 
2. Phương thức tuyển sinh:
Thực hiện kiểm tra đầu vào 03 môn (Toán, Văn, Tiếng Anh với cấp Trung học; Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh với cấp Tiểu học).
3. Quy trình tuyển bổ sung:
3.1. Phụ huynh học sinh viết đơn đăng ký dự tuyển cho học sinh (theo mẫu) tại Văn phòng nhà trường. Thời gian đăng ký từ 27/12/2022 – 04/01/2023.
3.2. Học sinh dự kiểm tra đầu vào:
- Thời gian dự kiểm tra:
+ Đợt 1: 7h30, thứ 6 ngày 30/12/2022.
+ Đợt 2: 7h30, thứ 6, ngày 6/01/2023.
- Địa điểm: Hội trường, tầng 2, nhà Hiệu bộ.
- Thời lượng và phạm vi kiến thức kiểm tra:
+ Thời lượng: 60 phút/môn đối với các môn Văn (Tiếng Viêt), Toán; 45 phút/môn đối với môn Tiếng Anh.
+ Phạm vi kiến thức: Học kì 1 năm học 2022 – 2023.
3.3. Công bố kết quả kiểm tra đầu vào:
- Đợt 1: 9h00, thứ 3 (ngày 3/01/2023).
- Đợt 2: 9h00, thứ 2 (ngày 9/01/2023).
- Các vấn đề cần được giải đáp, hướng dẫn thêm về đăng ký dự tuyển xin liên hệ
qua số điện thoại Văn phòng 0203.3658.005.

Sĩ số các lớp 

Bài viết liên quan