Chương trình đào tạo

Chương trình Tiểu học

Chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường các môn năng khiếu, tự chọn, tiếng Anh, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục kĩ năng sống nhằm mang đến cho học sinh một môi trường giáo dục...

Xem chi tiết

Chương trình THCS

Nhằm trang bị cho học sinh toàn diện về kiến thức, kỹ năng của các công dân toàn cầu thế kỷ 21, Trường Văn Lang thực hiện “Chương trình kết hợp chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xu hướng hội nhập của thế giới – chúng...

Xem chi tiết

Chương trình THPT

Thực hiện đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục kĩ năng sống nhằm phát triển toàn diện cho học sinh, giúp các em có phương pháp học tập hiệu khoa...

Xem chi tiết