Giáo dục tích hợp STEM

27/08/2020 11218

 Giáo dc STEM là mt phương pháp giáo dc mi rđược chú ý trong các chương trình giáo d các nước phát trin (như MĐức, Anh, ...) Ti Vit Nam, đây cũng chính là định hướng ca B giáo dc và đào to trong nhng năm gđây.

Vy giáo dc STEM là gì và nó có nhng li ích gì cho người hc? STEM là cm t viết tt ca các t Science (Khoa hc), Technology (Công ngh), Engineering (K thut) và Math (Toán hc). STEM v bn chđược hiu là trang b cho người hc nhng kiến thc và k năng cn thiết liên quan đến các lĩnh vc khoa hc, công ngh, k thut và toán hc. Các kiến thc và k năng này phđược tích hp, lng ghép và b tr cho nhau giúp hc sinh không ch hiu biết v nguyên lý mà còn có th thc hành và to ra được nhng sn phm trong cuc sng hng ngày.Giáo dc STEM thc s phi giúp hc sinh tăng kh  năng hiu biết v cơ chế hođộng ca thiết b và  nâng cao kh năng ng dng công ngh vào cuc sng. STEM rt phù hp vi cuc cách mng 4.0 đang din ra trên thế gii.

   Trường TH, THCS&THPT Văn Lang là mt trong ít trường đđầu trong vic trin khai giáo dc STEM ti H Long. Ngày 22/4/2017, nhà trường t chc chuyên đề “Vui cùng STEM” cho hơn 100 giáo viên, hc sinh tham gia trong câu lc b STEM trường Văn Lang. Chương trình có s tham gia ca các thành viên trong Liên minh STEM H Long. M đầu chương trình là bài chia s, gii thiu nhng thiết b, sn phm hiđại trong giáo dc STEM và các mng 4.0 ca các đồng chí trong Liên minh STEM H Long như: Kính hin vi kết ni s, máy CNC laser, robotic, kính 3D t làm,  Các thy cô và hc sinh được tham gia và tri nghim các sn phm. Phn 2 chương trình thc s sôi động vi phn trình bày sn phm ca các nhóm STEM trong câu lc b STEM trường Văn Lang như: Ngôi nhà thông minh, Led t động, nhp nháy, đèn kéo quân, máy nâng thy lc, pono gram,  Đây là nhng sn phm STEM do các em hc sinh t làm t nhng linh kin hiđại hoc nhng vt dng phế thi, th hin sc sáng to tuyt vi ca các em

Các nhóm cũng đã nhđược nhng ý kiếđóng góp t khán gi để sn phđược hoàn thin hơn.Chương trình “Vui cùng STEM” thc s đã đem li nhng tri nghim b ích và thú v cho các em hc sinh. Đây là hođộng m đầu cho chui các hođộng trong chương trình giáo dc STEM nhà trường đang trin khai. Trong hè 2017, các em đượđăng ký tham gia các lp hc STEM thú v: Robotis hiđại, nhà thông thái,  Chúc các em s có nhng tri nghim b ích và lí thú cùng giáo dc STEM ti trường TH, THCS&THPT Văn Lang.