Thủ tục hành chính

 
 
# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Phòng hành chính (VP1) Tổ trưởng  0203.3658.005    0203.3658.005
2 Liên hệ văn phòng nhà trường  0203.3658.005    0203.3658.005

⇒Các mẫu đơn lưu hành nội bộ