Danh mục
STT Số ký hiệu Ngày phát hành Tiêu đề File đính kèm
128/KH-VL06/10/2023KH thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 - 2024Tải file
209/03/2024KH tuần 02 tháng 03Tải file
304/03/2024KH tuần 01 tháng 03Tải file
456/QĐ-VL23/02/202456/QĐ-VL vv ban hành Nội quy tiếp công dân của trường TH, THCS và THPT Văn Lang.Tải file
557/KH-VL23/02/202457/KH-VL Kế hoạch vv triển khai một số nhiệm vụ giáo dục đào tạo theo chỉ đạo của Bộ, tỉnh và hướng dẫn của các sở ngành Tải file
62593/SGDĐT-KHTC19/09/20232593/SGDĐT-KHTC Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lậpTải file
734/2021/NQ-HĐND27/08/202134/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Tải file
87428/UBND-GD30/10/7428/UBND-GD VV quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.Tải file
93094/SGDĐT-GDPT02/11/20233094/SGDĐT-GDPT vv tăng cường công tác quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng NinhTải file
103025/HD-SGDĐT22/10/20233025/HD-SGDĐT Hướng dẫn thực hiện NQ 34.Mức thu DTHTTải file