KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

29/12/2021 1047

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2021 - 2022
          Căn cứ:
          Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;
          Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);
          Thông tư số: 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;
          Quy chế phối kết hợp giữa BLĐ nhà trường và Ban đại diện CMHS trường;
          Tình hình thực tế của nhà trường năm học 2021-2022,
          Trường TH, THCS & THPT Văn Lang phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị CMHS năm học 2021-2022, như sau:
I. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH
1. Trưởng ban: TB ĐD CMHS trường (chủ trì) và Hiệu trưởng (phối hợp tổ chức).
2. Phó trưởng ban: Phó TB và các PHT (đ/c Hoa- PTB thường trực).
3. Ủy viên: UV BĐD CMHS, Chánh VP, TKHĐ, GVCN.
II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH
 

Các Hội nghị Các khối lớp Khối lớp 12 Người chủ trì
HN đầu năm HN cuối HKI HN cuối HKII HN cuối HKII
Hội nghị trưởng ban 08h30, 18/9-Thứ 7   15h, 20/5-Thứ 6 08h30, 23/4 -Thứ 7 TB PH trường, Hiệu trưởng
Hội nghị CMHS lớp 19/9-C.Nhật:
- 8h30: TH+THCS
- 14h: THPT
- 8h, 15/1: TH
- 8h, 16/1: THCS
- 14h, 16/1: THPT
- 8h, 21/5: TH
- 8h, 22/5: THCS
- 14h, 22/5: THPT
14h, 23/4 -Thứ 7 TB PH lớp và GVCN
Điều chỉnh- nếu có          
(Nếu kế hoạch thay đổi nhà trường sẽ thông báo sớm trước ít nhất 01 tuần).
III. TIẾN TRÌNH, NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ
1. Hội nghị các trưởng ban
1.1. Trưởng Ban CMHS trường thực hiện công tác tổ chức cuộc họp
1.2. Hiệu trưởng báo cáo
1.2.1. Đầu năm học:
- Tình hình nhà trường đầu năm học (Công khai về quy mô, CSVC, đội ngũ, chất lượng năm học trước, mô hình dạy và học).
- Chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu về an toàn trường học), phương hướng, biện pháp tổ chức các hoạt động dạy và học trong năm học; các vấn đề đổi mới, sáng tạo của nhà trường trong chuyên môn, trong các hoạt động giáo dục …
- Công khai học phí và các khoản thu, lộ trình tăng và quy định các đợt thu.
- Cam kết của nhà trường. Đề nghị đ/v HS và CMHS. Cách thức phối kết hợp giữa BLĐ NT và Ban ĐD CMHS NT.
- Báo cáo v/v giải quyết các ý kiến của CMHS cuối năm học trước.
1.2.2. Cuối năm học:
- Kết quả giáo dục đại trà, tỉ lệ lên lớp thẳng; kết quả mũi nhọn; kết quả GD toàn diện (hoạt động phong trào VH-VN-TDTT, hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kĩ năng sống, ATGT-ANTT, hoạt động bán trú, thiện nguyện,...); công tác chăm sóc HS; công tác an toàn trường học.
- Định hướng năm học tiếp theo.
- Kế hoạch hoạt động hè, kiểm tra lại, tựu trường năm học tiếp theo.
- Dự kiến mức thu học phí và các khoản thu cho năm học tiếp theo.
- Đánh giá công tác phối hợp giữa GĐ-NT.
- Báo cáo v/v giải quyết các ý kiến của CMHS cuối HKI.
1.3. Thảo luận của CMHS. HT giải đáp các kiến nghị, thắc mắc.
1.4. Ban ĐD CMHS nhà trường hết nhiệm kì, quyết toán thu-chi, bầu Ban đại diện CMHS nhà trường năm học mới, thông qua Quy chế hoạt động và Dự toán thu-chi (HN đầu năm học).
1.5. Kết luận hội nghị:
- HT nghị quyết các vấn đề đã bàn (lưu ý thư kí ghi vào biên bản), thảo luận.
- Trưởng ban CMHS trường kết luận hội nghị.
2. Hội nghị CMHS tại các lớp
2.1. Trưởng ban CMHS lớp thực hiện công tác tổ chức cuộc họp.
2.2. GVCN báo cáo:
2.2.1. Trình bày báo cáo chung của NT.
2.2.2. Báo cáo tình hình lớp (trình chiếu, clip):
- Đầu năm học: Một số đặc điểm của lớp (Sĩ số, tỉ lệ nam nữ, địa bàn sinh sống, nghề nghiệp bố mẹ, chất lượng đầu vào hoặc năm học trước); Danh sách GVBM; Các ND đổi mới, sáng tạo của NT, của lớp; Các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu về an toàn trường học) và biện pháp thực hiện; Cách thức phối kết hợp giữa GVCN và CMHS, Ban ĐD CMHS lớp.
- Cuối HKI: Kết quả giáo dục đại trà, kết quả mũi nhọn (nếu có); kết quả GD toàn diện (hoạt động phong trào VH-VN-TDTT, hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kĩ năng sống, ATGT-ANTT, hoạt động bán trú, thiện nguyện,…); Đánh giá nội dung an toàn trường học; Phương hướng thực hiện HKII; Đánh giá công tác phối hợp giữa GĐ-NT.
- Cuối năm học: Các kết quả so với chỉ tiêu đề ra đầu năm học (kết quả giáo dục đại trà, tỉ lệ lên lớp thẳng, kết quả mũi nhọn- nếu có, kết quả GD toàn diện); Đánh giá nội dung an toàn trường học; Định hướng năm học tới; Đánh giá công tác phối hợp giữa GĐ-NT.
2.2.3. Học sinh tham gia báo cáo: Tại cuộc họp cuối HKI và cuối năm học, GVCN tổ chức cho HS báo cáo thông qua các sản phẩm, minh chứng cụ thể bằng các hình thức đa dạng, phong phú (báo cáo bằng thuyết trình, tiểu phẩm văn học, bài hát, điệu múa, cuộc thi nhỏ...).
2.3. Thảo luận của CMHS. Trưởng ban và GVCN trả lời các kiến nghị, thắc mắc. (Đầu năm học: Tổ chức kí cam kết; tổ chức đăng kí ăn bán trú, gửi xe, đi xe bus; bàn các KH, chủ trương mới của NT có ND thu chi…).
2.4. Ban ĐD CMHS lớp hết nhiệm kì, quyết toán thu-chi, bầu Ban đại diện CMHS năm học mới, thông qua Quy chế hoạt động và Dự toán thu-chi (HN đầu năm học).
2.5. Kết luận hội nghị:
- GVCN nghị quyết các vấn đề đã bàn (lưu ý thư kí ghi vào biên bản), thảo luận.
- Trưởng ban CMHS lớp kết luận cuộc họp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị của nhà trường
1.1. Báo cáo của nhà trường: Hiệu trưởng.
1.2. Mời và liên hệ CMHS dự hội nghị (trường và lớp); Khánh tiết Giảng đường, banzon chào mừng: Đ/c Khải (đ/c Giang-CVP chỉ đạo, kiểm tra). Yêu cầu: chuyển trước ngày họp ít nhất 01 tuần.
1.3. Đăng website nhà trường (Kế hoạch họp và các văn bản liên quan): Đ/c Nghiêm-PHT.
1.4. Họp GVCN để hướng dẫn thực hiện: HT hoặc các PHT (tổ chức họp trước ngày họp CMHS ít nhất 3 ngày).
1.5. Kinh phí:
- Tổ VP1 mua nước uống đóng chai cho mỗi lần họp: tổng số HS + tổng số GVCN + tổng số Trưởng ban + 4 BLĐ + 01 thư kí, riêng cuộc họp cuối HKI thì mua số lượng = tổng số HS nhà trường + tổng số GVCN.Giao cho GVCN trước 16h ngày liền trước ngày họp (sĩ số HS có thể thay đổi tại các thời điểm họp).
- TKHĐ chấm công làm thêm.
2. Công tác chuẩn bị của GVCN
2.1. Giáo án họp (các ND ở mục II.2.1), bản trình chiếu, clip; các văn bản liên quan; chuẩn bị cho HS tự báo cáo kết quả HKI và HKII (trực tiếp/quay clip).
2.2. Chuyển Giấy mời họp của Trưởng ban tới PH/HS.
2.3. CSVC, trang thiết bị: kiểm tra máy chiếu/tivi, điều hòa, quạt, rèm … (nếu hỏng hoặc trục trặc, phải báo cáo trên biểu drive trước ít nhất 10 ngày); thực hiện trang trí lớp, vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp lớp học.
2.4. Nhận mẫu biên bản từ Văn phòng (hướng dẫn PH cách ghi biên bản).
2.5. Hoàn thành công tác chuẩn bị xong trước 16h ngày liền trước ngày họp.
3. Phân công thực hiện trong chương trình Hội nghị Trưởng ban
3.1. Công tác tổ chức, ghi biên bản: TKHĐ.
3.2. Thảo luận (dự kiến các ND thảo luận và các tình huống) và hỗ trợ BĐD CMHS thực hiện một số ND: Phó TB và đ/c Hoa.
3.3. Trả lời ý kiến đối với các vấn đề của NT: Các PHT trả lời các ND liên quan đến cấp học phụ trách, HT trả lời chung và những ND quan trọng.
4. Yêu cầu về trang phục đối với BLĐ, GVCN và lực lượng GV hỗ trợ
- Hội nghị CMHS đầu năm học và cuối năm học: Nữ áo dài, nam đồng phục (bộ áo trắng + cà vạt), đeo thẻ.
- Hội nghị CMHS cuối HKI: Đồng phục (áo trắng, quần xanh) + cà vạt, đeo thẻ.
5. Huy động lực lượng hỗ trợ ngày họp CMHS các lớp
5.1. Lực lượng giáo viên: CTCĐ, Bí thư Đoàn, Giáo vụ và một số GVBM, mỗi người phụ trách 01 tầng để trợ giúp GVCN khi cần thiết, hướng dẫn CMHS xác định vị trí phòng họp, bao quát an ninh, trật tự phòng họp. Đ/c Nghiêm-PHT lập danh sách và giao nhiệm vụ cụ thể.
5.2. Lực lượng nhân viên:
- Tổ VP1:Đ/c Khải tổ chức thực hiện, 100%  thành viên tổ VP1 có mặt để thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, bảo vệ, trông xe (đ/c Giang CVP chỉ đạo).
- Tổ VP2: Đ/c Huy phối hợp đ/c Khải tổ chức thực hiện (đi làm 50% quân số, hỗ trợ công tác vệ sinh và trông xe).
- Đ/c Giang CVP họp phân công nhiệm vụ. Chỉ đạo lập danh sách, chuyển về TKHĐ để chấm công làm thêm theo quy định.
6. Tổng hợp, xử lí ý kiến CMHS sau hội nghị 
6.1. PHT tổng hợp theo cấp học (GVCN nộp biên bản họp về PHT phụ trách cấp học ngay sau khi họp xong), báo cáo HT.
6.2. HT báo cáo Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty.
6.3. HT nêu biên bản tổng hợp trong cuộc họp HĐGD gần nhất kèm theo yêu cầu về trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan đồng thời đề xuất HĐQT có trách nhiệm giải quyết các ý kiến theo thẩm quyền.
          Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hội nghị CMHS trong năm học 2021-2022 của nhà trường, yêu cầu BLĐ NT, các tổ trưởng và các GVCN thực hiện nghiêm túc để các hội nghị CMHS đạt kết quả cao. 

Bài viết liên quan