Kế hoạch tổ chức dạy và học trên internet trong thời gian học sinh dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 28/01/2021 đến khi học sinh đi học trở lại)

29/01/2021 368

KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy và học trên internet cấp Tiểu học trong thời gian học sinh dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 28/01/2021 đến khi học sinh đi học trở lại)

 
            Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Phòng GD&ĐT Hạ Long về việc tổ chức dạy học trên internet trong thời gian học sinhdừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 28/01/2021 đến khi học sinh đi học trở lại)
            Trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy và học trên internet cấp Tiểu học như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Duy trì việc dạy và học để không bị gián đoạn mạch tiếp thu kiến thức của học sinh (HS); HS giữ được nề nếp, tác phong học tập; đảm bảo thời gian, kiến thức các môn học theo biên chế năm học; đồng thời góp phần giúp gia đình quản lí các con.
2. Yêu cầu
- Đối với giáo viên (GV): ra vào lớp đúng giờ; đảm bảo tiến trình lên lớp; vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học hiệu quả, lôi cuốn HS.
- Đối với HS: tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, tự giác, ghi chép bài đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nhà trường rà soát thiết bị công nghệ thông tin của gia đình các học sinh:
- Căn cứ kết quả khảo sát thiết bị công nghệ thông tin của gia đình HS các khối 2, 3, 4, 5 từ tháng 02/ 2020, khối 1 ngày 28/ 01/ 2021: 100% các gia đình HS đều có ít nhất 1 thiết bị (laptop/máy tính bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh) và có thể kết nối mạng Internet.
Như vậy, về thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo để tổ chức dạy và học trên internet cho 100% HS trong nhà trường.
2. Tổ chức dạy và học
2.1. Thời gian ra vào lớp
Buổi sáng Buổi tối
Tiết Thời gian Tiết Thời gian
1 7h 45 – 8h15 1 19h 15 – 19h 45
2 8h 25 – 8h55 2 19h 55 – 20h 25
3 9h 15 – 9h 45 3 20h 35 – 21h 05
4 9h 55 – 10h 25    
2.2. Thời lượng học tập
a. Ngày 30, 31/ 01/ 2021: Học buổi sáng
- Khối lớp 1, 2, 3: học 03 tiết (tiết 1, 2, 3)               -  Khối lớp 4, 5: học 4 tiết (tiết 1, 2, 3, 4).
b. Từ 01/ 02/ 2021: Học 6 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Bảy).
- Khối lớp 1, 2, 3: học buổi tối = 03 tiết/ ngày        - Khối lớp 4, 5: học buổi sáng = 04 tiết/ ngày
c. Nhà trường sẽ tổ chức dạy bù đối với lượng kiến thức chưa thực hiện đủ trong thời gian dạy trên internet khi HS đi học trở lại.
2.3. Thời khóa biểu (đính kèm)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phó hiệu trưởng
- Rà soát các môn học, xây dựng thời lượng học từng môn.
- Phân công giáo viên, nhân viên để giám sát việc dạy và học của từng lớp học theo ngày (báo cáo thứ 7 hàng tuần về  phó hiệu trưởng và hiệu trưởng bằng văn bản mềm), đồng thời hỗ trợ về kĩ thuật, công nghệ thông tin khi cần thiết. Tiến hành thực hiện giám sát lớp học vào thời gian nửa cuối tiết học (điền đầy đủ thông tin vào Phiếu giám sát). Phân công giám sát: Đ/c Lụa – GV (giám sát khối 1, 2, 3) + Đ/c Hoàn – NV (giám sát khối 4, 5).
- Tổ chức kiểm tra giám sát công tác dạy và học (lưu minh chứng).
- Nắm bắt kịp thời các thông tin phản hồi từ HS, CMHS, GVCN hằng tuần để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp.
2. Giáo viên chủ nhiệm
- Thông báo Kế hoạch đến CMHS và HS.
- Hướng dẫn HS/CMHS chạy thử phần mềm Zoom vào 11h00 sáng thứ 6 (29/ 01).
- Hỗ trợ giáo viên bộ môn để tổ chức lớp học hiệu quả (đôn đốc HS; hướng dẫn HS/CMHS tích Phiếu điểm danh vào đầu tiết học, tích Phiếu đánh giá vào cuối tiết học).
- Gửi báo cáo nhận xét việc thực hiện học tập của HS từ ngày 30/ 01 đến 06/ 02/ 2021 về Phó hiệu trưởng phụ trách cấp học và  đăng zalo lớp.
- Quan tâm những HS gặp khó khăn về các điều kiện học tập; phối hợp với CMHS để nắm bắt, trao đổi tình hình học tập của các con.
3. Giáo viên bộ môn
- Chủ động chuẩn bị bài  phù hợp với việc dạy trên internet bằng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau (quay video bài giảng hoặc lên lớptrực tuyến qua phần mềm Classroom/Zoom).
- Trước khi vào tiết dạy, GV phải nhập ID, password/đường link vào sổ đầu bài online.
- Căn cứ thời khóa biểu để lên lớp theo quy định
- Hoàn thành việc ghi sổ đầu bài online khi kết thúc tiết học (sổ sẽ tự động khóa vào 23h00 cùng ngày).
4. Cha mẹ học sinh
- Trang bị đủ phương tiện học tập cho con (thiết bị và đường truyền internet).
- Tạo điều kiện về thời gian học tập cho con theo thời khóa biểu; hỗ trợ quá trình học tập của con khi cần thiết.
- Thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con, đồng thời phản ánh đến GVCN hoặc Trưởng ban Đại diện CMHS lớp khi có vướng mắc.
5. Nhà trường
5.1. Quản lí, giám sát các lớp học
- Nhà trường xây dựng hệ thống quản lí các lớp học phù hợp với hình thức dạy học qua internet. Cụ thể như sau:
+ Thiết kế và sử dụng sổ ghi đầu bài online (như sổ ghi đầu bài thường dùng và bổ sung cột ID, password/đường link).
+ Thiết kế và sử dụng Phiếu điểm danh, đánh giá từng tiết học dành cho HS (online); Phiếu giám sát dành cho GV, NV giám sát (online).
5.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch
- Nhà trường tổ chức đánh giá hiệu quả của công tác dạy và học trên internet khi học sinh đi học trở lại theo đúng quy định của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Phòng GD&ĐT Hạ Long.
- Lưu hồ sơ minh chứng quá trình dạy và học trên internet: Sổ đầu bài, Phiếu giám sát, Phiếu đánh giá; Báo cáo của các nhóm giám sát; Kết quả kiểm tra của Ban lãnh đạo; Số tiết thực dạy của GV theo phân công; Kết quả bài kiểm tra kiến thức HS tương ứng với nội dung kiến thức của giai đoạn học trực tuyến.
KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy và học trên internet cấp Trung học trong thời gian học sinh dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 28/01/2021 đến khi học sinh đi học trở lại)
 
            Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Phòng GD&ĐT Hạ Long về việc tổ chức dạy học trên internet trong thời gian học sinhdừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 28/01/2021 đến khi học sinh đi học trở lại).
            Trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy và học trên internet cấp Trung học như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Duy trì việc dạy và  học để không bị gián đoạn mạch tiếp thu kiến thức của học sinh; học sinh giữ được nề nếp, tác phong học tập; đảm bảo thời gian, kiến thức các môn học theo biên chế năm học; đồng thời góp phần giúp gia đình quản lí các con.
2. Yêu cầu
- Đối với GV: ra vào lớp đúng giờ; đảm bảo tiến trình lên lớp; vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học hiệu quả, lôi cuốn học sinh.
- Đối với HS: tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, tự giác, ghi chép bài đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nhà trường rà soát thiết bị công nghệ thông tin của gia đình các học sinh:
- Căn cứ kết quả khảo sát thiết bị công nghệ thông tin của gia đình học sinh các khối 12, 11, 9, 8, 7 từ tháng 02/2020: 100% các gia đình học sinh đều có ít nhất 1 thiết bị (laptop/máy tính bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh) và có thể kết nối mạng Internet.
- Học sinh 2 khối 10, 6: 100% HS được trang bị máy tính bảng và có thể kết nối mạng Internet.
            Như vậy, về thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo để tổ chức dạy và học trên internet cho 100% học sinh.
2. Tổ chức dạy và học
2.1. Thời gian ra vào lớp
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết Thời gian Tiết Thời gian
1 7h30 – 8h15 1 14h30 – 15h15
2 8h25 – 9h10 2 15h25 – 16h10
3 9h20 – 10h05    
4 10h15 – 11h00    
2.2. Thời lượng học tập
a. Ngày 30, 31/01/2021: Học buổi sáng (4 tiết).
b. Từ 01/02/2021: Học từ thứ 2 đến thứ 7 (6 tiết/ngày, thứ 7 học buổi sáng – 4 tiết).
c. Nhà trường sẽ tổ chức dạy bù đối với lượng kiến thức chưa thực hiện đủ trong thời gian dạy trên internet khi học sinh đi học trở lại.
2.3. Thời khóa biểu (đính kèm)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phó Hiệu trưởng
- Rà soát các môn học, xây dựng thời lượng học từng môn.
- Phân công GV, NV để giám sát việc dạy và học của từng lớp học theo ngày (báo cáo thứ 7 hàng tuần về PHT và HT bằng văn bản mềm), đồng thời hỗ trợ về kĩ thuật, CNTT khi cần thiết. Tiến hành thực hiện giám sát lớp học vào thời gian nửa cuối tiết học (điền đầy đủ thông tin vào Phiếu giám sát). Phân công giám sát: Đ/c Hà Giang – CVP(cấp THPT)+ Đ/c N.Quyết – Giáovụ (cấp THCS).
- Tổ chức kiểm tra giám sát công tác dạy và học (lưu minh chứng).
- Nắm bắt kịp thời các thông tin phản hồi từ HS, PH, GVCN hằng tuần để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp.
2.Giáo viên chủ nhiệm
- Thông báo Kếhoạchđến PH, HS.
- Hướng dẫn HS chạy thử phần mềm Zoom vào 9h00 sáng thứ 6 (29/01).
- Hỗ trợ GVBM để tổ chức lớp học hiệu quả (đôn đốc HS; hướng dẫn HS tích Phiếu điểm danh vào đầu tiết học, tích Phiếu đánh giá vào cuối tiết học).
- Gửi báo cáo nhận xét việc thực hiện học tập của HS từ ngày 30/01 đến 06/02/2021 về Phó Hiệu trưởng phụ trách cấp học và  đăng zalo lớp.
- Quan tâm những HS gặp khó khăn về các điều kiện học tập; phối hợp với phụ huynh để nắm bắt, trao đổi tình hình học tập của các con.
3. Giáoviên bộ môn
- Chủ động chuẩn bị bài  phù hợp với việc dạy trên internet bằng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau (quay video bài giảng hoặc lên lớptrực tuyến qua phần mềm Classroom/Zoom).
- Trước khi vào tiết dạy, GV phải nhập ID, password/đường link vào sổ đầu bài online.
- Căn cứ TKB để lên lớp theo quy định
- Hoàn thành việc ghi sổ đầu bài online khi kết thúc tiết học (sổ sẽ tự động khóa vào 23h00 cùng ngày).
4. Phụ huynh học sinh
- Trang bị đủ phương tiện cho con đủ phương tiện học (thiết bị và đường truyền internet).
- Tạo điều kiện về thời gian học tập cho con theo thời khóa biểu; hỗ trợ quá trình học tập của con khi cần thiết.
- Thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con đồng thời phản ánh đến GVCN hoặc Trưởng ban Đại diện CMHS lớp khi có vướng mắc.
5. Nhà trường
5.1. Quản lí, giám sát các lớp học
- Nhà trường xây dựng hệ thống quản lí các lớp học phù hợp với hình thức dạy học qua internet. Cụ thể như sau:
+ Thiết kế và sử dụng sổ ghi đầu bài online (như sổ ĐB thường dùng và bổ sung cột ID, password/đường link).
+ Thiết kế và sử dụng Phiếu điểm danh, đánh giá từng tiết học dành cho HS (online); Phiếu giám sát dành cho GV, NV giám sát (online).
5.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch
- Nhà trường tổ chức đánh giá hiệu quả của công tác dạy và học trên internet khi học sinh đi học trở lại theo đúng quy định của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Phòng GD&ĐT Hạ Long.
- Lưu hồ sơ minh chứng quá trình dạy và học trên internet: Sổ đầu bài, Phiếu giám sát, Phiếu đánh giá; Báo cáo của các nhóm giám sát; Kết quả kiểm tra của BLĐ; Số tiết thực dạy của GV theo phân công; Kết quả bài kiểm tra kiến thức HS tương ứng với nội dung kiến thức của giai đoạn học trực tuyến.

Bài viết liên quan