Kế hoạch tuần 02, thực hiện từ ngày 22/08 - 28/08/2022

22/08/2022 395

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Khối 10 tựu trường: Đ/c Hạnh chỉ đạo, HD GVCN và các bộ phận phối hợp (BV, QS, VP) giúp HS nhanh chóng nhận lớp và ổn định lớp học.
II. CÔNG TÁC CM
1. Các đ/c PHT cấp học:
- Tổ chức dạy và học nghiêm túc, hiệu quả, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm CM (để trống tiết, lên lớp muộn/ra sớm...).
- Chuẩn bị hồ sơ chọn SGK: TH và THCS nộp PGD, THPT đ/c Hạnh trực tiếp lên Sở KT 30/8.
2. TTCM quán triệt GV ôn ĐT HSG chất lượng.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
- Các đ/c PHT đôn đốc VP thực hiện công tác công khai đầu năm học theo TT 36 (có BB niêm yết và ghi rõ thời hạn công khai).
- BTCB/HT: KH PCDB (t/g KT: giao ban BGH); QC, KH công tác Đảng của cấp ủy (t/g KT: 25/8).
- Cấp ủy: KH và cam kết của đảng viên (t/g KT 31/8). Báo cáo BTCB kết quả kiểm tra bằng VB.
- PHT phụ trách tổ: KH hoạt động các tổ chuyên môn; KH công tác của GV, NV; Biên bản họp tổ/nhóm để triển khai các ND tập huấn (t/g KT: 31/8). Báo cáo HT kết quả kiểm tra bằng VB.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. Đ/c Nghiêm tiếp tục p/h cty để hoàn thiện CSVC..
2. ĐTN, QS, GVCN, BV chú trọng GD, hướng dẫn, nhắc nhở HS và PH để việc đưa/đón con nề nếp, an toàn, không gây ùn tắc tại các cổng.
3. Chuẩn bị Lễ TÂ-TT và Lễ Khai giảng:
- Đ/c Hạnh XD KH tổ chức Lễ TT-TT
- Đ/c Hoa XD KH tổ chức Lễ KG
T.2
22
 
- Chào cờ: GVCN t/h các ND GD đầu năm
- GB BGH: Phân công BGH, công tác TĐG nh 2021-2022, bàn tổ chức Lễ TÂ-TT và KG.
 
T.3
23
 
- 8h: Sở GD t/c HN Tổng kết năm học tại TTHN tỉnh (CVP ra t/b HT dự)  
T.4
24
 
 
 
T.5
25
 
-  Tập huấn môn Sử THPT tại Cty than HG (02 ngày): Đ/c Hạnh ra TB cử GV dự.
 
 
 
T.6
26
 
- 8h: CĐN tổ chức HN TK tại NKTU CS2 (CVP ra t/b Đ/c Huệ và CTCĐ dự).
 
 
T.7
27
 
- Họp CM cấp TrH (7h00-9h30). Sau đó các tổ SHCM.
- Tổ TH SHCM (từ 7h30). Họp CM cấp TH (9h30-12h00).
 
CN
28
   

Bài viết liên quan