Kế hoạch tuần 03, thực hiện từ ngày 05/09 - 11/09/2022

02/09/2022 317

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Đ/c Huệ chỉ đạo sát sao tổ PVBT tổ chức cho HS ăn tại nhà A và B theo quy định. Các đ/c PHT cấp học phối hợp t/c t/h để nhanh chóng ổn định nề nếp.
2. PHT cấp TH, THCS chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Trung thu theo lớp, tùy điều kiện từng lớp. Thời gian: tiết 3, chiều thứ 6. Yêu cầu giữ vệ sinh lớp học, không dán băng dính/đóng đinh lên tường, bảng.
II. CÔNG TÁC CM
1. Các đ/c PHT cấp học:
- Tổ chức dạy và học nghiêm túc, hiệu quả, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm CM (nếu có).
- Nghiên cứu địa điểm, XD KH Học tập trải nghiệm theo cấp học, lập Tờ trình Sở/Phòng.
2. TTCM quán triệt GV ôn ĐT HSG chất lượng.
3. Căn cứ VB các VB HD t/h NVNH, các đ/c PHT, TTCM, GV XD hoàn thiện các KH theo quy định.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
1. Nhắc việc: TT tổ đảng, PHT cấp học chuyển BT/HT VB báo cáo kết quả kiểm tra (tuần trước).
2. KT-GS:
-  HT kiểm tra thực hiện công tác công khai đầu năm học theo TT 36.
- TKCM thông báo KTNB tháng 9.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. BCĐ PCD nắm bắt chính xác số liệu tiêm vắc xin, chủ động t/hiện các biện pháp thuyết phục CMHS.
2.  Công tác chuẩn bị HN CMHS và HN NLĐ:
- HT, CTCĐ, TKCM xây dựng b/c.
- Đ/c Nghiêm chỉ đạo XD clip tổng kết trong HN TB CMHS và HN NLĐ; chỉ đạo công tác b/c CSVC của GVCN và sửa chữa kịp thời để ch.bị họp CMHS.
- Các đ/c PHT chuẩn bị các ND cần triển khai tới CMHS trong cuộc họp trưởng ban.
T.2
05
 
- 7h30: KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
- Học tiết 3, 4.
- 9h30: Họp CMHS có con đủ đk tiêm nhưng chưa thực hiện tiêm mũi 1, 2, 3.
- Toàn trường nghỉ học
T.3
06
 
   
T.4
07
 
 
 
 
T.5
08
 
 
- 16h30: Họp chi ủy (thông qua dự thảo NQ; kiểm tra việc hoàn thành các QC, KH).
T.6
09
 
- 9h00: CĐ tổ chức SN tháng 9
 
 
T.7
10
- 7h30: SHCB tháng 9 (đ/c Nghiêm)
- 9h00: Họp BGH, CTCĐ, BTĐTN, TPTĐ, TTCM (triển khai NVNH, chuẩn bị HN NLĐ)
- 10h30: Họp GVCN (triển khai NVNH, chuẩn bị HN CMHS)
 
CN
11
   

Bài viết liên quan