Kế hoạch tuần 03, thực hiện từ ngày 06/09 - 12/09/2021

05/09/2021 479

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Thực hiện xe bus, bán trú (báo suất ăn trên driver).
- Đồng phục GV: T2-bộ trắng, T3-bộ xanh, T5-bộ vàng, T6-bộ ghi; HS t/hiện ĐP thứ 2, 6.
II. CÔNG TÁC CM
1. Các đ/c PHT dự giờ, kiểm tra 15 phút ĐG, ăn-ngủ.
2. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả TKB chủ đề, chủ động báo cáo dạy bù nếu mất tiết dạy.
3. Các ĐT HSG học nghiêm túc, hiệu quả.
4. BLĐ XD KH “Học tập gắn với TNST” để triển khai trong họp PH; Rà soát, XD các KH chỉ đạo toàn diện công tác GD trong năm học.
5. Nhóm TD chuẩn bị bài TDGG, tập cho HS vào các tiết TD, hoàn thành trước 20/9.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS, bảo vệ và đội XK: Ra quân điều phối GT tại 3 cổng, nhắc nhở PCDB, kiểm tra việc đội mũ BH (đb HS lớp 10), đề nghị PH không được vào trường khi đưa con đến trường. Đảm bảo an ninh trật tự NT.
2. Đoàn-Đội XD KH phát thanh (01 lần/tuần-thứ 6, chú ý các bản tin tuyên truyền, nhắc nhở PCDB), thành lập đội Xung kích, Cờ đỏ (có Quyết định, Quy chế và KH hoạt động kèm theo).
3. HT duyệt (lần 2, trước 30/9) KH ôn tập cho nhóm HS, GV có nhu cầu (đ/v các lớp 6, 9, 11, 12) để thực hiện từ 13/9/2021 (TT tập hợp hồ sơ, trình duyệt cho cả tổ CM-nộp về đ/c Hoa).
4. Chuẩn bị cho cuộc họp PH vào tuần sau:BLĐ chuẩn bị các đk CSVC-trang TB, XD KH họp PH; GVCN và bộ phận kế toán chuẩn bị các đk để thực hiện miễn/giảm HP (b/c HT, duyệt cty) và thu học phí tháng 9/2021 tại ngân hàng và chuyển khoản.
T.2
06
 
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022!
- Chào cờ tại lớp: GD an toàn trường học: PCDB, ATGT, VSTP, TNTT (lưu giáo án trong sổ CN).
- GB BLĐ (RKN tổ chức KG, bàn các ND để kiện toàn đầy đủ cho năm học mới)
 
T.3
07
 
 
 
 
 
T.4
08
 
 
 
 
- Đ/c Nghiêm duyệt KH HĐ Đoàn-Đội cả năm học.
 
T.5
09
 
 
- Rà soát, hoàn thành các ND Công khai theo TT36 (đ/c Giang CVP)
T.6
10
 
- 8h50: CĐ tổ chức SN tháng 9
 
- Tiết 3: 5A, 7B tổ chức ĐH chi đội mẫu
T.7
11
 
- Tiết 4: Lớp 12D tổ chức ĐH chi đoàn  mẫu. (Tiết 5 SH đổi lên tiết 4).
 
- SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9
CN
12
   

Bài viết liên quan