Kế hoạch tuần 04, thực hiện từ ngày 12/09 - 18/09/2021

12/09/2022 387

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Các đ/c PHT lập DS HS năng khiếu và HS cần quan tâm theo từng cấp học (từ GVCN).
2. Chuẩn bị ĐH CĐGV và các chi đoàn, chi đội toàn trường vào cuối tuần sau.
II. CÔNG TÁC CM
1. Các đ/c PHT cấp học:
- Tổ chức dạy và học nghiêm túc, hiệu quả, chấn chỉnh kịp thời vi phạm CM.
- HT duyệt KH Học tập trải nghiệm từng cấp.
2. Đ/c Hoa: HT duyệt hồ sơ tổ chức công tác Khảo thí (Quy định, Quyết định thành lập, phân công NV, KH năm học, KH XD ngân hàng đề...).
3. TTCM quán triệt GV ôn ĐT HSG chất lượng.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
1. Công khai: Quy định về CSVC, Nội quy phòng học; Quyết định khung thời gian năm học, KH Giáo dục, KH triển khai công tác GVCN lớp.
2. KT-GS: Thực hiện KTNB tháng 9.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. Chuẩn bị các HN CMHS:
- HT/GVCN xây dựng b/c, clip tổng kết lớp (trừ lớp đầu cấp).
- PHT cấp học chuẩn bị các KH theo p/c (KH học tập trải nghiệm, KH học thứ 7, KH kiểm tra bữa ăn bán trú) và phiếu đăng kí các dịch vụ/học theo nhu cầu.
- Đ/c Hoa-PHT chuẩn bị điều hành thảo luận và các ND của BĐD PH (Quy chế, KH hoạt động, công khai, bầu BĐD...).
- Chuẩn bị CSVC, nước uống, sơ đồ chỗ ngồi.
- Đ/c Giang-CVP p/c GV/NV hỗ trợ họp PH.
2. GVCN XD KH công tác chủ nhiệm, duyệt PHT.
3. Đ/c Quyết-BTĐ chuẩn bị bài tập TDGG.
T.2
12
 
- Chào cờ chung (K4-12): Đ/c Hạnh (GD phòng dịch và tiêm vắc xin; GD ATGT); Lớp 1-3: CC tại lớp (đảm bảo các ND GD)
   + Khen thưởng lớp có tỉ lệ tiêm cao
- GB BGH
 
T.3
13
 
   
T.4
14
 
 
 
 
T.5
15
 
 
 
 
T.6
16
 
 
- Tiết 3: Tổ chức ĐH chi đoàn, chi đội mẫu (12D, 7B, 5B)
 
T.7
17
- Hội nghị triển khai NVNH của Sở GD: HT
- 8h00: HN Trưởng ban CMHS
 
 
CN
18
- 7h30: HN CMHS các lớp THCS
- 8h00: HN CMHS các lớp 4, 5
- 8h30: HN CMHS các lớp 1, 2, 3
(PHT duyệt giáo án họp; HD mẫu BB, phiếu đăng kí; cung cấp danh sách các VB cần thiết)
 
- 14h00: HN CMHS các lớp 12
- 14h30: HN CMHS các lớp 11, 10
 

Bài viết liên quan