Kế hoạch tuần 05, thực hiện từ ngày 19/09 - 25/09/2022

19/09/2022 319

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Đoàn-Đội: chỉ đạo các lớp tổ chức thành công các ĐH; thu, lưu hồ sơ sau ĐH; lập DS BCH chi đoàn, Ban chỉ huy chi đội để quản lý.
2. CĐ+NT XD KH tổ chức HN NLĐ, b/c CĐN.
II. CÔNG TÁC CM
1. Các đ/c PHT cấp học:
- Tổ chức dạy và học nghiêm túc, hiệu quả.
- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai đảm bảo tiến độ KH Học tập trải nghiệm từng cấp.
- XD KH kho bài giảng từng cấp.
2. Đ/c Hoa tổ chức XD ngân hàng đề theo từng giai đoạn đảm bảo thiết thực, khả thi và hiêu quả.
3. TTCM quán triệt GV ôn ĐT HSG chất lượng; hoàn thiện đăng ký chuyên đề; tổ và GV hoàn thiện HSSS theo quy định.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
1. Công khai: Quy chế TĐ-KT, Quy chế p/h giữa NT với BĐD CMHS trường + Dự toán thu-chi quỹ PH + KH hoạt động BĐD, KH đổi mới SHCM, KH quản lý-sử dụng TBDH, KH học tập trải nghiệm, KH học NGCK (thứ 7).
2. KT-GS:
- Đ/c Nghiêm hoàn thiện việc điều chỉnh KH KT-GS của chi bộ theo KH 166 của Thành ủy.
- Tiếp tục thực hiện KTNB tháng 9.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. Đ/c Nghiêm chuẩn bị chu đáo và tổ chức Giải Bơi thành công tốt đẹp.
2. GVCN XD hoàn thiện quy chế p/h giữa BĐD PH lớp và PH lớp với GVCN, GVBM và các lực lượng giáo dục liên quan (PHT hướng dẫn).
T.2
19
 
- Chào cờ chung (K4-12): Đ/c Nghiêm (GD phòng chống TNTT và đuối nước); ĐTN tuyên truyền PCDB truyền nhiễm. Lớp 1-3: CC tại lớp (đảm bảo các ND GD trên)
- Thành Đoàn ktra công tác ĐTN trường
- GB BGH (B/c tổng hợp họp PH; dự kiến các tham luận trong HN NLĐ)
 
T.3
20
 
- 08h: KT sức khỏe đầu năm (K4, 5, 3AB) - 14h: KT sức khỏe đầu năm (3CD, K2)
T.4
21
 
- 07h30: KT sức khỏe đầu năm (K6, 7, 8)
 
- 14h: KT sức khỏe đầu năm (K1, 9)
T.5
22
 
- 08h: KT sức khỏe đầu năm (K11, 12)
 
- 14h: KT sức khỏe đầu năm (K10)
T.6
23
 
 
- Tiết 3: Tổ chức các ĐH chi đoàn, chi đội
 
T.7
24
 
- Tổ chức giải bơi cấp Trường tại bể bơi Hải quân (cột 8).
 
- 14h30: ĐH CĐGV
CN
25
   
 

Bài viết liên quan