Kế hoạch tuần 05, thực hiện từ ngày 26/09 - 02/10/2021

26/09/2022 307

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Giờ học chiều cấp TrH: 13h55, ra chơi 05 phút.
2. Tổ chức HN NLĐ cấp tổ, đảm bảo dân chủ. Các đ/c PHT duyệt (lần 1) tham luận HN NLĐ.
3. Đ/c Hạnh chuẩn bị chu đáo hội thảo “trường học hạnh phúc” (dự kiến thực hiện vào T3, 14h, 04/10).
II. CÔNG TÁC CM
1. Các đ/c PHT cấp học:
- Tổ chức dạy và học nghiêm túc, hiệu quả.
- Triển khai KH kho bài giảng từng cấp.
- Chuyển HT KQ đăng ký chuyên đề NCBH.
2. Đ/c Hoa chuẩn bị công tác KTGKI khối 12.
3. TTCM quán triệt GV ôn ĐT HSG chất lượng.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
1. Công khai: KH HN NLĐ; QC và KH KT-GS theo KH 166 của Thành ủy.
2. KT-GS:
- Hoàn thành công tác KTNB tháng 9.
- CĐ giám sát hội nghị NLĐ cấp tổ (cử UV BCH dự ở một số tổ) về tiến trình, ND và tính dân chủ.
- Đ/c Hà-TK chi bộ tập hợp các ND nêu gương của các tổ đảng.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác PVBT cần khắc phục những ý kiến của CMHS (đồ ăn nguội, chất lượng chưa đảm bảo...).
2. PHT duyệt quy chế p/h giữa BĐD PH lớp và PH lớp với GVCN, GVBM và các lực lượng giáo dục liên quan.
3. Các ĐH, HN cần lưu ý tập hợp các VB (đóng quyển) để lưu minh chứng bao gồm: Chương trình, Báo cáo chính trị, tham luận, báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ, đề án nhân sự).
T.2
26
 
- Chào cờ chung (K4-12): Đ/c Huệ (GD ATVSTP và TN với sự nghiệp CNH-HĐH); Lớp 1-3: CC tại lớp (đảm bảo các ND GD trên)
- Tập huấn môn TA TH tại trường Kim Đồng (Đ.Triều): 02 ngày
- GB BGH (C.trình, nhân sự HN NLĐ)
 
T.3
27
 
- Tập huấn môn TA THCS tại trường Mạo Khê 2: 02 ngày
- Tập huấn môn TA THPT tại trường HQV-Đ.Triều: 02 ngày
 
T.4
28
 
 
 
T.5
29
 
 
 
- 16h30: Họp cấp ủy
T.6
30
 
- Tập huấn môn ÂN tại trường TH Trới
 
- 14h45: Đại hội Liên Đội
 
T.7
01
 
- Cấp TrH học theo KH
- 8h00: ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN
 
- 15h: SHCB tháng 10
CN
02
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan