Kế hoạch tuần 07, thực hiện từ 04/10 - 10/10/2021

04/10/2021 596

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1.  Các đ/c PHT cho GVCN đăng kí CN Xanh và lưu ý trong quá trình XD TKB hàng tuần.
2. Đ/v học ngoài giờ: GV dạy và BLĐ trực (theo lịch trực buổi chiều) cùng kí xác nhận việc thực tế học hàng ngày.
II. CÔNG TÁC CM
1. Thực hiện nghiêm nề nếp ra/vào lớp, đảo bảo các tiết học chất lượng, hiệu quả.
2. GV chú ý thực hiện tiết học ngoài không gian lớp học và học tại PHTM theo quy định. Khi dạy, chủ động lưu lại hình ảnh, gửi vào zalo tổ CM, TT chuyển tiếp zalo TTCM để BLĐ biết và ghi nhận.
3. ĐT HSG học nghiêm túc, động viên HS nỗ lực.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, không chủ quan với công tác PCDB. Việc quét mã QR: GVCN TrH nhắc HS hàng ngày; CB, GV, NV tự giác thực hiện đảm bảo. GVCN đề nghị CMHS khi ra khỏi tỉnh cần báo cho GVCN nắm được (thời gian, địa điểm) để chủ động b/c NT khi cần.
2. Ban QS, bảo vệ: Thực hiện kiểm tra camera các cổng, đường dẫn VS TH 02 lần/ngày, ghi sổ trực.
3. Tiếp tục thực hiện Tuần lễ Học tập suốt đời. Thực hiện mỗi lớp tặng thư viện 01 quyển sách theo KH (sách truyện, sách tri thức, >= 250 trang).
4. Chú ý việc đăng thực đơn hàng tháng lên web và chuyển zalo GVCN để CMHS được biết. Đ/c Hoa chú ý kiểm tra tính hợp lí, phù hợp của thực đơn.
5. Đ/c Hạnh, Nghiêm: Chuẩn bị các điều kiện triển khai KH Học tập trải nghiệm. Chuyến đi đầu tiên: Khối 5, ngày 15/10/2021.
T.2
04
 
- Chào cờ chung: Đ/c Hạnh (GD: Đạo đức; PC xâm hại)
   + HS trình bày về ý nghĩa của việc HTSĐ.
   + Ra mắt BCH LĐ và BCH Đoàn trường.
- 07h45: Hội thảo chuyển đổi số, tại TV tỉnh (đ/c Nghiêm dự).
- GB BLĐ (Bàn KH triển khai Học tập trải nghiệm)
- Đăng bài viết lên web, fanpage trường về HN NG, CBQL, NLĐ (đ/c Hạnh).
T.3
05
 
- 7h30: HN t/h công tác Thể thao, ngoại khóa tại trường Cẩm Phả (đ/c M.Quyết)
- GV nhập điểm SMAS
- Nộp Sở Hồ sơ tổ chức HN NG, CBQL, NLĐ (đ/c Hường)
 
T.4
06
 
 
 
 
T.5
07
 
- Tổ VP2: Bữa trưa đặc biệt
 
 
T.6
08
- Phát thanh ĐTN
 
 
- 16h30: Họp chi ủy
 
T.7
09
 
- 9h00: Sinh hoạt Chi bộ tháng 10/2021
 
 
CN
10
   

Bài viết liên quan