Kế hoạch tuần 11, thực hiện từ ngày 07/11 - 13/11/2022

03/11/2022 357

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Tổ chức trải nghiệm, VN-TT an toàn, hiệu quả.
2. Tổ chức KĐ ĐV cuối năm 2022 (KH kèm theo):
- Đảng viên thực hiện viết bản KĐ (theo mẫu Thành ủy hướng dẫn), hoàn thành trước ngày 12/11.
- Tổ đảng họp kiểm điểm: 14-26/11.
- Cấp ủy+BGH: Sáng 26/11.
II. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC, HĐGD
1. Đ/c Hoa lập VB BC đánh giá về công tác tổ chức và KQ kiểm tra giữa HKI, chuyển HT trước 12/11.
2. Các đ/c PHT cấp học:
- Tổ chức dạy và học nghiêm túc. Trên cơ sở đánh giá, phân tích KQ kiểm tra giữa HKI của tổ Khảo thí, tổ chức phụ đạo chữa bài và biện pháp giúp đỡ HS hiệu quả hơn trong quá trình thu nạp kiến thức.
- Tiếp tục thao giảng đợt 1.
- Tổ chức Học tập trải nghiệm cho HS K3+4, 6+7 tại Đền Trần-QY và QN Gate-ĐT.
3. TTCM:
- Tăng tốc ôn ĐT HSG.
- Hồ sơ hỗ trợ công tác quản lý của TT:
+ Bảng ghi quá trình THNV với các ND: SMAS, drive, tiết dạy ngoài lớp học, dạy tại PHTM, ứng dụng CNTT, tích hợp, chủ nhiệm... (TT HD GV ghi).
+ Bảng PP thời lượng các môn các khối của tổ.
+ Lịch họp tổ (tuần 2 SHCM, tuần 4 họp tổ đánh giá công tác tháng và nhiệm vụ tháng tiếp theo).
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
1. Công khai: T.báo CMHS, HS nội dung, kinh phí học tập trải nghiệm.
2. Chuẩn bị KTNB tháng 11 (t/h từ 14/11).
IV. CÔNG TÁC KHÁC
- BCHCĐ chuẩn bị chu đáo buổi Tọa đàm KN 40 năm ngày NGVN (vào 09h- thứ 7, 12/11).
T.2
07
 
- Chào cờ:
   + K5-12: Đ/c Huệ (Hưởng ứng ngày Pháp luật VN 09/11; GD Tôn sư, trọng đạo)
   + K1-2: Tại lớp
- Khối 3+4 đi học tập trải nghiệm
- GB BGH (Bàn KH tổ chức lễ KN 20/11)
 
- CĐ chuyển Giấy mời dự Tọa đàm
T.3
08
 
- Khối 6+7 đi học tập trải nghiệm
- TDGG: Cấp TH
 
T.4
09
 
- TDGG: Cấp THCS
 
 
T.5
10
- 8h: T/h GD ĐP cho tổ trưởng, nhóm trưởng THPT tại Uông Bí (02 ngày): đ/c Hạnh cử GV.
- TDGG: Cấp THPT
 
 
T.6
11
 
- CĐ tổ chức SN tháng 11
 
 
T.7
12
- Các lớp học NGCK theo nhu cầu
- 7h30: Họp HĐSP.
- 9h: Tọa đàm nhân kỷ niệm 40 năm ngày NGVN
- Vào điểm SMAS
 
CN
13
   
 

Bài viết liên quan