Kế hoạch tuần 21, thực hiện từ ngày 30/01 - 05/02/2023

19/01/2023 436

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Thứ 2:
- Tiết 1: Khai Xuân
- Tiết 2, 3: Cuộc thi HT và LT Bác. BTC tổ chức chu đáo, bài bản.
- TH học tiết 2, 3, 4; TrH học tiết 4.
- Thực hiện bán trú và học chiều theo TKB.
2. Đ/c Hạnh tổ chức cho khối 12 thực hiện học thêm 1 buổi sáng thứ 7.
3. Đ/c K.Giang-PBT chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ kết nạp ĐVM vào ngày 03/2/2023.
II. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC, HĐGD
1. Các đ/c PHT cấp học:
- Tăng cường dự giờ, kiểm tra việc thực hiện nền nếp dạy và học.
- Tổ chức dạy đội tuyển nguồn, quán triệt những nội dung cần RKN ở kỳ ôn trước).
- Chuẩn bị tốt cho SP thi KHKT cấp Tỉnh (07/02).
2. TTCM: Chú ý đôn đốc, quán triệt nền nếp thực hiện các quy định CM.
3. GV: Nhanh chóng ổn định nền nếp lớp học. GVCM chú ý nhắc nhở, p/h cùng PH giám sát việc HS sử dụng tiền mừng tuổi cho phù hợp.
4. QS: Chú ý những hiện tượng vi phạm nội quy, quy định khoảng thời gian sau Tết như cờ bạc, rượu bia, chất kích thích... (nhất là giờ ra chơi).
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS:Thực hiện theo quy định.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. CVP quy định một số ND tại “Góc thư giãn”.
2. Tổ VP tổ chức cắt tỉa cây, vun xới đất, bón phân các chậu cây.
T.2
30
 
- Chào cờ:
   1. Khai Xuân (K1-12): Đ/c Nghiêm (đánh giá nghỉ Tết); Tổ KHTN t/c hoạt động
   2. Cuộc thi HT và LT Bác (K1-5: vào lớp học từ tiết 2)
- Giao ban BGH
 
T.3
31
 
 
- TDGG: Cấp TH
 
 
T.4
01
 
- TDGG: Cấp THCS
- Bữa trưa buffet
 
 
T.5
02
 
- TDGG: Cấp THPT
 
 
T.6
03
 
 
 
- 16h45: Lễ kết nạp Đảng viên (đ/c N.Hằng, Duyên)
T.7
04
 
- Học GDNGCK theo nhu cầu
- Khối 12 bắt đầu học thứ 7
 
 
CN
05
 
 
 
 

Bài viết liên quan