Kế hoạch tuần đệm học kì 1, thực hiện từ 29/08 - 04/09/2022

28/08/2022 256

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Đ/c Hoa tổ chức cho HS toàn trường tập luyện cho lễ Khai giảng theo kế hoạch.
2. Đ/c Nghiêm-PBT chuẩn bị dự thảo NQ SHCB tháng 9/2022.
II. CÔNG TÁC CM
1. Duy trì nền nếp dạy và học nghiêm túc, hiệu quả, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm CM (để trống tiết, lên lớp muộn/ra sớm...).
2. TTCM hoàn tất hồ sơ tập huấn;  nhắc nhở GV ôn ĐT HSG chất lượng.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
1. Nhắc việc: Các đ/c chưa b/c HT về KQ KT tuần trước. Y/c t/h đầy đủ trước 01/9/2022.
2. Công khai:
- Đ/c Hà TKCB: hoàn thành công khai Quy chế làm việc của chi bộ và cấp ủy; KH KT-GS của chi bộ.
 - Đ/c Giang CVP: hoàn thành các ND công khai theo TT36; QC TĐ-KT; KH KTNB; Quyết định các vị trí TK, TT, TP, NTCM năm học 2022-2023, xong trước 08/9/2022.
3.  KT-GS:
- Đ/c Huệ hoàn thiện hồ sơ KT chi bộ tháng 8, 9.
- Đ/c K.Giang chuẩn bị công tác KTNB tháng 9.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. Đ/c Nghiêm hoàn thiện CSVC..
2. Yêu cầu về Lễ TÂ-TT và Lễ Khai giảng:
- Đúng giờ (7h30, 05/9 bắt đầu KG), đúng đồng phục quy định, đầy đủ CBGVNV và HS.
- Nghiêm túc, trật tự, chú ý t/h theo BTC điều hành.
- Tổ chức trang trọng, bài bản, ngắn gọn, đúng QĐ.
3. GVCN chuẩn bị dần các điều kiện họp CMHS (CSVC, sắp xếp lớp học, biển tên HS, giáo án, trình chiều...).
T.2
29
 
- 7h15: Tập luyện KG
- Tập huấn Sử THCS (02 ngày)
 
- 14h15: GB BGH (Thông qua CT Lễ TÂ-TT và KG; Chuẩn bị KH trải nghiệm)
T.3
30
 
- 7h15: Tập luyện KG
- 7h45: Sở GD&ĐT kiểm tra hồ sơ chọn SGK THPT (đ/c Hạnh t/h)
 
 
T.4
31
 
- 7h15: Tổng duyệt Khai giảng
 
 
T.5
01
 
- Toàn trường bắt đầu kì nghỉ lễ 02/9.
Chúc toàn thể đội ngũ NLĐ và HS có một kì nghỉ lễ an toàn, ý nghĩa!
 
T.6
02
 
CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM!
 
T.7
03
 
 
 
 
CN
04
  - Hoàn thành chuẩn bị Khai giảng (cả p/a Giảng đường)
- 16h30: LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HS LỚP 12, NIÊN KHÓA 2019-2022

Bài viết liên quan