Thông báo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023

13/07/2022 625

Trường Văn Lang thông báo:
1. Hiện nay trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp đã cập nhật mục đối tượng ưu tiên.
2. Vậy học sinh đăng kí dự tuyển sinh vào lớp 10 trường Văn Lang, nếu thuộc diện ưu tiên, đề nghị các bậc CMHS/ HS cập nhật thông tin trên hệ thống (có kèm theo minh chứng).
3. Thời gian hoàn thành: ngày 13/7/2022.

Bài viết liên quan