Thông báo mức thu tiền đối với học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang năm học 2014 - 2015

14/07/2020 231

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ vào Qui định số 3815/QĐ-UB ngày 12/10/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “về Qui định khung mức thu học phí đối với trường Dân lập, Tư  thục trên địa bàn tỉnh”.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh.

- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 16/HĐQT-2014 ngày 30/6/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty.  

  

 

Điều 1: Ban hành mức thu tiền đối với học sinh trường Văn Lang năm học 2014-2015 như sau:

I. Tiền học phí:

Tiền học phí bao gồm cả tiền sửa chữa cơ sở vật chất, tiền điện, tiền nước, bảo vệ, vệ sinh ( dùng chung) cả năm học.

1.Học sinh bậc Tiểu học:

Mức thu đối với lớp học cơ bản: 900.000đồng/ tháng;

Các lớp lớp nâng cao và đặc thù thì cộng thêm:

+ Lớp nâng cao: 100.000đ/tháng.

+ Lớp liên kết Quốc tế: Thu thêm 950.000đ/tháng (trên cơ sở lớp nâng cao) tiền trả cho giáo viên nước ngoài.

Ghi chú: Mỗi tuần học 5 buổi sáng và 5 buổi chiều. Lớp liên kết Quốc tế có 7 tiết/tuần học theo chương trình và giáo viên nước ngoài.

2.       Học sinh bậc THCS:

Mức thuđối với lớp học cơ bản: 920.000đ/tháng; Các lớp nâng cao cộng thêm: 100.000đ/tháng.

Ghi chú: Mỗi tuần học 6 buổi sáng và 5 buổi chiều.

 3. Học sinh bậc THPT:

Khối 10 và 11:

Mức thu đối với lớp học cơ bản: 1.150.000đ/tháng; Các lớp nâng cao và đặc thù cộng thêm:

- Lớp nâng cao: 100.000đ/tháng.

- Học thêm 1 buổi chiều/ tuần: 120.000đ/tháng.

Ghi chú: Lớp học cơ bản mỗi tuần học 6 buổi sáng và 3 buổi chiều.

Khối  12:

Mức thu tính bình quân cho một tháng học:

Mức thu đối với lớp học cơ bản: 1.350.000đ/tháng; Các lớp nâng cao cộng thêm: 100.000đ/tháng.

Ghi chú: Mối tuần học 6 buổi sáng và 4 buổi chiều (học kỳ 1), 5 buổi chiều (học kỳ 2).

 II. Tiền sử dụng các dịch vụ theo nhu cầu của học sinh :

1. Tiền Bán trú:

       a. Học sinh Tiểu học: 150.000 đồng/1tháng.

       b. Học sinh THCS    :  165.000 đồng/1tháng.

       c. Học sinh THPT:    5.000 đ/ngày 

2. Tiền gửi xe đạp:

       a. Học sinh THCS     :  40.000 đồng/1tháng.

       b. Học sinh THPT     :  45.000 đồng/1tháng.

3. Tiền ăn trưa một ngày : 22.000 đồng.

4. Tiền lắp máy điều hòa nhiệt độ cho các lớp học:

          Công ty và nhà trường khuyến khích phụ huynh học sinh tự tổ chức lắp máy điều hòa nhiệt độ cho các lớp học, Công ty sẽ hỗ trợ 20% kinh phí của tiền 01 bộ máy điều hòa cho mỗi lớp.

5. Tiền xe đưa đón học sinh:

Nhà trường thỏa thuận với phụ huynh học sinh và nhà xe, bảo đảm nguyên tắc lấy thu bù chi và hạch toán công khai. Trường hợp do biến động giá xăng dầu dẫn đến giá cước xe đưa đón học sinh tăng trong năm 2014 thì Công ty sẽ hỗ trợ theo đề nghị cụ thể của nhà trường.

6. Tiền sinh hoạt các Câu lạc bộ năng khiếu tổ chức vào thứ bẩy hàng tuần:

Công ty sẽ thông báo sau khi đề án của nhà trường được phê duyệt.

7. Tiền cơ sở vật chất vượt trội của lớp liên kết Quốc tế so với lớp cơ bản:

Học sinh lớp liên kết Quốc tế (Lớp 1A) nộp thêm tiền đầu tư cơ sở vật chất mới theo tiêu chuẩn phòng học Quốc tế: 3.000.000 đ/1 em.

Ghi chú: Trong đó đã được Công ty hỗ trợ kinh phí 30%.

 Điều 2. Giảm trừ học phí và kế hoạch thu:

1. Giảm trừ cho học sinh thuộc đối ượng ưu tiên theo chính sách của Nhà nước và con CB-GV-NV Công ty & các đối tượng khác:

- Công ty thực hiện miễn giảm học phí cho các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Con CB-GV-NV Công ty được giảm 30% theo mức học phí của các lớp đang theo học tại trường (trừ học phí tiếng Anh trả cho giáo viên nước ngoài của lớp liên kết quốc tế ).

- Gia đình có nhiều con cùng đang học tại trường thì từ con thứ 2 trở đi được giảm 20% học phí của lớp mà các cháu đó đang theo học (trừ học phí tiếng Anh trả cho giáo viên nước ngoài của lớp liên kết quốc tế ).

- Mức ưu đãi thu hút học sinh giỏi được thực hiện theo Nghị quyết số 16/HĐQT -2014 ngày 30/6/2014.

 2. Giảm trừ học phí do nghỉ Tết nguyên đán:

Giảm 20% mức nộp học phí cho học sinh ở cả 3 cấp học.

 3. Kế hoạch thu:

Giao cho Giám đốc Công ty ấn định kế hoạch thu trên cơ sở kế hoạch năm học 2014-2015 và theo đề nghị của nhà trường.        

Điều 3: Kế hoạch thu các năm học tiếp theo

a.       Về học phí:

Công ty sẽ căn cứ vào tốc độ tăng lương cơ bản hàng năm do Nhà nước quy định để xây dựng mức thu học phí phù hợp trên nguyên tắc tốc độ tăng học phí không lớn hơn tốc độ tăng lương cơ bản thực hiện hàng năm.

 

b.       Về các khoản thu khác:

Công ty sẽ căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng do Nhà nước công bố hàng năm để điều chỉnh các mức thu trên nguyên tắc tốc độ tăng không lớn hơn chỉ số giá tiêu dùng do Nhà nước công bố.

 

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ ban hành Quyết định các mức thu tiền năm học 2014-2015 sau khi Hiệu trưởng nhà trường tổ chức lấy ý kiến thống nhất với Hội cha mẹ học sinh.

Bài viết liên quan