Kế hoạch tuần 15, thực hiện từ ngày 05/12 - 11/12/2022

05/12/2022 160

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Phân công chủ nhiệm các CLB (có QĐ kèm: Đ/c Nghiêm-Toán, đ/c Hạnh-Văn, đ/c Huệ-Anh, đ/c Hường-Sử. Các đ/c chú ý thực hiện:
+ Thành lập Ban điều hành CLB
+ Xây dựng quy chế, KH, lịch hoạt động (trong đó chú ý KH tổ chức cuộc thi đã ấn định).
+ Xây dựng nhóm HS nòng cốt, giao nhiệm vụ, sinh hoạt CLB đều đặn, có hoạt động, có sản phẩm.
II. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC, HĐGD
1. Các đ/c PHT cấp học:
- Củng cố nền nếp dạy và học.
- Chỉ đạo sâu sát, hiệu quả công tác ôn tập HKI.
- Tổ chức RKN ôn thi HSG THPT.
- Chuẩn bị ND họp CM cấp học vào ngày 17/12.
2. Đ/c Hoa chuẩn bị công tác kiểm tra HKI.
3. TTCM:
- Chỉ đạo GV hệ thống-chốt kiến thức, nhắc nhở, dặn dò HS ĐT để có kiến thức, kỹ năng, tâm thế tốt nhất đáp ứng kỳ thi HSG các môn VH THPT.
- Tổ chức công tác ôn tập HKI ở tổ CM đảm bảo hiệu quả; tiếp tục quan tâm phụ đạo HS học yếu.
4. GVCN và GVBM phối hợp, trao đổi các biện pháp ôn tập hiệu quả cho từng nhóm đối tượng HS.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
1. Công khai: Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể chi bộ, đảng viên.
2. Chi bộ thực hiện KH KT, GS tháng 11; TKCM chuẩn bị công tác KTNB tháng 12/2022.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. Đ/c Huệ hướng dẫn, kiện toàn thêm công tác VSATTP (quy trình, bảng biểu, kiểm định mẫu TP...)
2. Đ/c Nghiêm triển khai làm bàn ghế sảnh VP.
3. Đoàn –Đội triển khai KH thiện nguyện.
T.2
05
 
- Chào cờ:
   + K4-12: Đ/c Nghiêm (GD Phòng chống tác hại ma túy, HIV/AIDS).
   + K1-3: Tại lớp
- 8h: T/huấn GD địa phương lớp 3 tại Nhà khách tỉnh Cơ sở 2 (02 ngày): Đ/c Huệ
- GB BGH
- Vào điểm SMAS
T.3
06
 
- T/h môn GDTC THPT (04 ngày) tại GĐ
- TDGG: Cấp TH
 
 
T.4
07
 
- TDGG: Cấp THCS
 
 
T.5
08
 
- TDGG: Cấp THPT
 
 
T.6
09
- T/h môn Toán THCS (02 ngày) tại GĐ
- 08h30: Thăm các ĐT HSG THCS
 
- 16h30: Họp BTC cuộc thi “HT và LT Bác”
T.7
10
 
- Học NGCK theo nhu cầu
- 8h: BCH Đảng bộ họp tổng kết năm 2022
 
 
CN
11
 
 
 

Bài viết liên quan