Kế hoạch tuần 25, thực hiện từ ngày 27/02 - 05/03/2023

26/02/2023 203

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Từ 27/02: Cô Linh Văn nghỉ TS; Tiếp nhận thử việc NV VS (cô Ngô Thị Kim Thúy).
II. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC, HĐGD
1. Đ/c Hoa: Tổ chức chấm, lên điểm, báo cáo tình hình kiểm tra giữa kỳ K12 và thi thử K9 (lần 1).
2. Các đ/c PHT cấp học:
- Quản lý nền nếp dạy và học bảo đảm nghiêm túc.
- Tiếp tục tổ chức thao giảng HKII.
- Dạy đội tuyển nguồn.
- Duy trì SH các CLB một cách hiệu quả.
3. TTCM:
- Báo cáo HT tình hình thăm GĐ HS HKII của GVCN (tính đến hết tháng 02/2023).
- Tổ KHXH+Ngữ Văn chuẩn bị tiết học GDNGLL (thứ 2, 06/3).
4. GV: - Thực hiện nghiêm các quy định CM. Chú ý thực hiện nội dung GD tích hợp theo quy định (thể hiện trong KH bài dạy).
- Tiếp tục quan tâm GD, kịp thời phát hiện HS vi phạm (hút thuốc, đánh nhau, đánh bạc, vi phạm GT...) để chấn chỉnh, xử lí KL.
5. Đoàn Đội tổ chức các HĐ VN-TDTT theo KH, bảo đảm an toàn, khoa học, tránh p/c chồng chéo.                                                                                                
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
-Hoàn thành KTNB tháng 02.
- Chi bộ kiểm tra, giám sát tháng 3 theo KH.
- Thông tin về HS vi phạm đến mức phải lập HĐKL (giờ CC).
IV. CÔNG TÁC KHÁC
- CĐ XD KH HĐ 08/3, tổ chức 17h, 06/3. Từ 01-08/3: Phát động Tuần lễ áo dài (nam, nữ) nhân dịp kỷ niệm 08/3.
 
T.2
27
 
NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
- Chào cờ:
   + K4-12: Đ/c Huệ (GD nội quy, PCDB, PC TNTT)
   + K1-3: Trong lớp
- Giao ban BGH
- 8h50 HKPĐ: Kéo co; Nhảy dây K4; Võ nhạc K10, 12
- 15h: HĐ kỷ luật HS
T.3
28
 
- 8h50 HKPĐ: Kéo co; Nhảy dây K3; Võ nhạc K12, 8  
T.4
01
- 8h50 HKPĐ: Kéo co; Nhảy dây K6, 7, 2; Võ nhạc K9, 8, 7
- Bữa trưa buffet
- 15h: Duyệt VN Họa mi Vàng (lần 2)
T.5
02
- 8h50 HKPĐ: Kéo co; Nhảy dây K11, 10; Võ nhạc K7, 6  
T.6
03
- 8h50 HKPĐ: Kéo co; Nhảy dây K11, 10; Võ nhạc K6, 5
- CĐ tổ chức SN tháng 3
- Giáo vụ: B/c HT tình hình dạy tại PHTM (tính từ tuần 14-hết tuần này)
T.7
04
- Thi Nghề PT 12 (02 ngày)
- Học GDNGCK theo nhu cầu (Đợt 2)
- Khối 11 học nghề
- Cuộc thi Thử thách tư duy Toán học
- Sinh hoạt CLB Văn học
- 14h: SHCB tháng 3
CN
05
 
 
 

Bài viết liên quan