Lịch kiểm tra sức khỏe học sinh

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;Thực hiện Kế hoạch của Trường TH, THCS&THPT Văn Lang về việc triển khai Công tác y tế trường học năm học 2016 -2017; Để góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh, Ban chăm sóc sức khỏe học sinh tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học theo lịch như sau:

 

Đợt

Buổi

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Đợt 1: (03 – 07/10/2016)

Sáng

 

2B

3A

3C

 

 

Chiều

2A

2C

3B

 

 

 

Đợt (10 – 14/10/2016)

Sáng

 

3B

4A

4C

 

 

Chiều

3A

3C

4B

 

 

 

Đợt (17 – 22/10/2016)

Sáng

 

5B

6B

7B

8B

9B

Chiều

5A

6A

7A

8A

9A

 

Đợt (24 – 29/10/2016)

Sáng

 

11B

11D

12A

12C

12E

Chiều

11A

11C

11E

12B

12D

 

 

Ghi chú:

- Thời gian kiểm tra: Sáng 8 giờ 10’ - 9 giờ 15’; Chiều 14 giờ 00’ – 15 giờ 00’

- GVCN phối hợp với GV bộ môn và nhân viên y tế tổ chức thực hiện.

- Học sinh khối lớp 10 đã được kiểm tra và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thảnh niên do Ban chăm sóc sức khỏe cảu nhà trường phối hợp với Hội KHHGĐ Quảng Ninh tổ chức thực hiện ngày 22/ 9/ 2016.
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA SỨC KHỎE HỌC SINH ĐẦU NĂM
Năm học 2020 - 2021

 
Căn cứ TTLT số 13/2016/TTLT - BYT - BGDĐT ngày 12/5/2016 về việc “Quy định về công tác y tế trường học” Căn cứ kế hoạch số 04 /KHCTTT/VL- 2021 ngày 20/9/2019 của trường TH, THCS&THPT Văn Lang về Kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học năm học 2020 - 2021; Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, Ban chăm sóc sức khỏe lập kế hoạch khám sức khỏe định kì cho học sinh năm học 2020 - 2021 như sau:                        
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Khám phát hiện, quản lý một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh, kiểm soát và hạn chế một số nguy cơ của các bệnh học đường góp phần giảm tỉ mắc bệnh như: Cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, theo dõi chiều cao, cân nặng ,...và giảm tỉ lệ thương tích trong trường học.
2. Yêu cầu:
- 100% học sinh trong toàn trường được khám sức khỏe định kỳ.
- 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hợp quan tâm chăm sóc sức khỏe cho HS hoặc chuyển tuyến điều trị (nếu cần).
- Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và y tế trong việc theo dõi, giám sát quản lý sức khỏe cho HS
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Từ 12/11/2020 đến 13/11/2020
* Lịch cụ thể :

Ngày Buổi Thời gian Lớp Ghi chú
Thứ 5
(12/ 11/ 2020)
Sáng 7h 30 - 10h 30 1AD, 2AD, 3A 3E, HS các lớp được kiểm tra SK lần lượt theo thứ tự (nhân viên y tế sẽ chủ động thông báo cho GVCN/ GVBM khi tới lượt.
Chiều 14h 00 – 16h 00  4A- D, 5A- C,
6A- D,
 
Thứ 6
(13/ 11/ 2020)
Sáng 7h 30 - 10h 30 10A - G, 11A- E,
12A- C
 
Chiều
 
 
 
14h00 – 16h 00  
7A-C,8A- C,
9A-B,12D - G.
 

2. Địa điểm :
 - Tại  sân nhà đa năng gần nhà ăn.
3. Thành phần :
Ban chỉ đạo:         
 - Bà Nguyễn Thị Bích Huệ - PHT
 - Bà Hà Thị Hương Giang - CVP
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên - NV y tế
Ban tổ chức:         
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên: Nhân viên Y tế                  
 - 06 CB trạm y tế phường Hồng Gai
 - GVCN, GVBM có giờ dạy ở các lớp có HS tham gia.
 - GV trực quản sinh
 - GV bán trú
 - HS tham gia: 100% học sinh của 49 lớp
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. BLĐ nhà trường giao Chánh VP phụ trách xây dựng kế hoạch và duyệt PHT phụ trách và Hiệu trưởng trước khi tổ chức thực hiện.
2. Ban sức khỏe giao đ.c Duyên (NV y tế) thực hiện các nội dung:
- Liên hệ với trạm y tế phường Hồng Gai để thống nhất thời gian, địa điểm việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.
- Thông báo cho giáo viên chủ nhiệm và học sinh biết mục đích việc khám sức khỏe định kỳ và lịch khám.
- Chuẩn bị sổ khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.
- Tổng hợp kết quả khám và phân loại SK HS, thông qua GVCN để thông báo tới CMHS.
3. GVCN thông báo tới CMHS và HS lịch kiểm tra sức khỏe HS đầu năm học và kết quả kiểm tra, phối hợp với CMHS để chăm sóc sức khỏe cho HS.
4. GVCN và GVBM  phối hợp với nhân viên y tế để tổ chức cho HS kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch.
5. Tổ VP1 chuẩn bị CSVC tại Sân nhà đa năng gần nhà ăn, đảm bảo đủ nước uống cho học sinh và lực lượng khám sức khỏe.
6. GV trực quản sinh hỗ trợ đ.c Duyên bố trí, sắp xếp HS để đảm bảo công tác kiểm tra sức khỏe HS được thực hiện nhanh và hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2020 - 2021, yêu cầu các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện./.
 

    
Nơi nhận:
       - BLĐ (chỉ đạo t/h);
       - Trạm Y tế P.Hồng Gai ( phối hợp t/h);
       - BSK trường(chỉ đạo, chỉ,tổ chức t/h);
       - TCM (t/h);
       - Lưu: VP
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
 
 
Hoàng Thị Kim Khánh
BAN SỨC KHỎE
TRƯỞNG BAN
(đã kí)
 
 
Nguyễn Thị Bích Huệ


Một số hình ảnh khám sức khỏe cho học sinh