Quyết định thu năm học 2020 - 2021

15/08/2020 3475

  Tải file:  Quyết định các khoản thu, chế độ ưu đãi đối với học sinh trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang năm học 2020-2021


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
-------------------------
Số: 30/QĐ/HĐQT-2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hạ Long, ngày 16 tháng 7 năm 2020


QUYẾT DỊNH
Về các khoản thu, chế độ ưu đãi đối với học sinh trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang năm học 2020-2021
 
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
 
Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
 • Quy định số 3815/QĐ-UB ngày 12/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh “ về quy định khung mức thu học phí đối với các trường Dân lập, Tư thục trên địa bàn tỉnh”;
 • Nghị quyết số 16/HĐQT-2020 ngày 26/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
 • Theo đề nghị của Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang (trường Văn Lang) sau khi đã được sự thống nhất với Hội cha mẹ học sinh nhà trường tại phiên họp ngày 12/7/2020.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Mức thu tiền học phí năm học 2020-2021 đối với các lớp:
(Học phí bao gồm tiền học 2 buổi/ngày và tiền sửa chữa cơ sở vật chất thường xuyên, tiền điện, tiền nước, bảo vệ, vệ sinh cả năm học.)


1. Học sinh cấp Tiểu học
 1.1 Khối lớp 2:
    - Lớp Chất lượng cao:          1.900.000 đồng/tháng;
    - Lớp Liên kết Quốc tế:        2.900.000 đồng/tháng.
 
 1.2 Khối lớp 3:
    - Lớp Chất lượng cao:          1.700.000 đồng/tháng;
    - Lớp Liên kết Quốc tế:        2.700.000 đồng/tháng.
 
 1.3 Khối lớp 4,5:
    - Lớp Chất lượng cao:        1.530.000 đồng/tháng;
    - Lớp Liên kết Quốc tế:      2.550.000 đồng/tháng.
Ghi chú:Học sinh cấp Tiểu học mỗi tuần học 5 buổi sáng và 5 buổi chiều. Lớp liên kết Quốc tế có 6 tiết/tuần học theo chương trình Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài.

2. Học sinh cấp THCS:
 2.1 Khối lớp 7:
   - Lớp Chuẩn Quốc gia:        1.680.000 đồng/tháng;
   - Lớp Chất lượng cao:          1.800.000 đồng/tháng.
 
 2.2 Khối lớp 8:
    - Lớp Chuẩn Quốc gia:      1.460.000 đồng/tháng;
    - Lớp Chất lượng cao:        1.580.000 đồng/tháng.

 2.3 Khối lớp 9:
    - Lớp Chuẩn Quốc gia:      1.390.000 đồng/tháng;
    - Lớp Chất lượng cao:        1.510.000 đồng/tháng.
Ghi chú:Học sinh cấp THCS mỗi tuần học 6 buổi sáng và 5 buổi chiều.

3. Học sinh cấp THPT:
 3.1 Khối lớp 11:
    - Lớp Chuẩn Quốc gia:        2.050.000 đồng/tháng.
 3.2 
Khối lớp 12:
Lớp Chuẩn Quốc gia:        2.000.000 đồng/tháng
Ghi chú:Học sinh cấp THPT mỗi tuần học 6 buổi sáng và 4 buổi chiều, riêng học kỳ 2 của khối lớp 12 học 5 buổi chiều.


4. Học phí đối với các môn học tăng cường:
- Đối với các lớp Trung học có học chương trình Tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài giảng dạy 03 tiết/tuần, mức thu bổ sung 35.000 đồng/tiết Tiếng Anh tăng cường.
- Đối với các lớp học thực hiện chương trình tích hợp Giáo dục STEM, mức thu 40.000đồng/ tháng và giao cho nhà trường tổ chức thực hiện thu chi trực tiếp phục vụ việc học này.


5. Lộ trình tăng học phí hàng năm không vượt quá 100.000 đồng/tháng.

Điều 2.Các khoản thu khác:
2.1. Tiền bán trú:
- Học sinh cấp Tiểu học và cấp THCS:   250.000đồng/tháng;
- Học sinh cấp THPT:                        200.000đồng/tháng.
2.2. Tiền gửi xe:
- Xe đạp:            80.000đồng/tháng;
- Xe điện:           100.000đồng/tháng.
2.3. Tiền ăn trưa:30.000đồng/bữa.
2.4. Tiền xe đưa đón:
Thu theo hợp đồng xe trên nguyên tắc lấy thu bù chi và xác định mức thu theo cung đường, Mức thu dao động từ 550.000đồng đến 800.000đồng/học sinh/tháng.
2.5. Tiền học sinh tham gia trải nghiệm sáng tạo:
Thu theo kế hoạch tổ chức học tập trải nghiệm sáng tạo của nhà trường, mức thu tối đa 500.000đồng/học sinh (trải nghiệm trong tỉnh), 700.000đồng/học sinh (trải nghiệm ngoài tỉnh).
Ghi chú: Mức tăng các khoản thu khác của những năm học tiếp theo không vượt quá 10% so với mức thu năm học trước.
 Điều 3. Giảm trừ học phí:
3.1. Giảm trừ học phí cho học sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo chính sách của Nhà nước, con giáo viên, nhân viên Công ty và các đối tượng khác:

 • Công ty miễn, giảm học phí (khi có đầy đủ hồ sơ) cho các học sinh là con hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ theo đúng quy định của Nhà nước;
 • Giảm 30% học phí đối với học sinh là con giáo viên, nhân viên Công ty (trừ học phí Tiếng Anh trả cho giáo viên người nước ngoài ở lớp liên kết Quốc tế và lớp Tiếng Anh tăng cường);
 • Giảm 20% học phí đối với học sinh là từ con thứ 2 trở đi đang cùng học tại trường Văn Lang (trừ học phí Tiếng Anh trả cho giáo viên người nước ngoài ở lớp liên kết Quốc tế và lớp Tiếng Anh tăng cường).
3.2. Giảm trừ học phí do nghỉ Tết Nguyên đán:
Giảm 20% mức học phí của 1 tháng có những ngày nghỉ Tết nhiều nhất cho toàn bộ học sinh trong trường.
Điều 4.Ưu đãi thu hút học sinh giỏi.
Đối với học sinh vào lớp 10 có tổng điểm thi tuyển sinh cao hơn điểm chuẩn cao nhất của trường THPT trên địa bàn Hạ Long được ưu đãi:

 • Mức 1 (dành cho học sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao đặc biệt): Học phíbuổi sáng bằng học phí trường công lập khu vực thành phố Hạ Long năm học 2020-2021 và không phải đóng học phí buổi chiều.
 • Mức 2: Học phíbuổi sáng bằng học phí trường công lập khu vực thành phố Hạ Long năm học 2020-2021, học phí buổi chiều được giảm 20% (cụ thể: mức đóng 825.000 đồng/tháng).
Ghi chú:
Mức ưu đãi trên áp dụng cho năm học lớp 10; học sinh sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi trong những năm học sau nếu năm học liền kề trước đó đạt danh hiệu từ học sinh tiên tiến xuất sắc trở lên.
Điều 5.Thưởng học bổng Văn Lang cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất mỗi bậc học.
Nhằm khen thưởng động viên xứng đáng đối với học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt nhất trong mỗi kỳ học, Công ty trao tặng cho học sinh xuất sắc nhất của mỗi bậc học (Tiểu học, THCS, THPT) mỗi xuất học bổng bằng tiền:

 • Nhất bậc Tiểu học: 3.000.000đồng;
 • Nhất bậc Trung học cơ sở: 4.000.000đồng;
 • Nhất bậc Trung học phổ thông: 5.000.000đồng;
Trường hợp nhiều em cùng đạt tiêu chí xếp thứ nhất trong một bậc học thì xuất học bổng tặng thưởng được chia đều cho các em.
Tiêu chí xếp loại bình chọn học sinh xuất sắc nhất mỗi bậc học do Hiệu trưởng nhà trường quy định, phổ biến đến học sinh và cha mẹ học sinh toàn trường để các em thi đua phấn đấu.
Điều 5.Tổ chức thực hiện.

 • Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang có trách nhiệm thông báo để phụ huynh học sinh biết trước khi bắt đầu năm học mới.
 • Giám đốc Công ty và Hiệu trưởng trường Văn Lang triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trái với quyết định này được bãi bỏ.
 
Nơi nhận:
 • Các thành viên HĐQT;
 • Trường Văn Lang;
 • Trưởng BKS Cty;
 • L­­­­ưu thư­­­­ ký HĐQT.
CHỦ TỊCH
 


Vũ Thế Bân
 
 


 
 
 
 

Bài viết liên quan