CHUYẾN THAM QUAN DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2019-2020

24/07/2020 254

73 Học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh
02 Học sinh THCS đạt giả KHKT cấp tỉnh
04 Học sinh đạt giải KHKT cấp thành phố
06 Học sinh đạt giải cấp thành phố dự thi cấp tỉnh
13 Học sinh đạt giải TT hội khỏe phù đổng cấp tỉnh
 

Bài viết liên quan