Học sinh Trường TH, THCS và THPT Văn Lang tham gia Lễ Bế Mạc Hội Khỏe Phù Đổng Quảng Ninh Lần thứ 10 năm 2020

16/08/2020 337

Học sinh Trường TH, THCS&THPT Văn Lang tham gia Lễ Bế Mạc Hội Khỏe Phù Đổng Quảng Ninh Lần thứ 10 năm 2020.

Xem thêm các hình ảnh đẹp tại đây
  

 

Bài viết liên quan