Kế hoạch chuyển giao máy tính bảng

18/08/2020 270

I. Mục đích, yêu cầu:

- Đảm bảo 100% máy tính bảng (MTB) được cài đặt, đầy đủ công năng, chức năng sử dụng, test trước khi chuyển giao.

- Đảm bảo công tác quản lí máy, tránh hỏng hóc, mất mát.

- Đảm bảo 100% học sinh biết sử dụng các tính năng dành cho học tập.

 

II. Nội dung:

1. Nhận và test máy, cài đặt ban đầu: đc N.Quyết, Hoàn

- Thời gian: 2 ngày, ngoài giờ (từ 4 - 6/10).

2. Chuyển giao cho học sinh và công tác quản lí, bảo quản:

- Chuyển giao kĩ thuật, hướng dẫn sử dụng: N.Quyết, Hoàn (có lịch kèm).

- Nhắc nhở, quán triệt việc quản lí máy: GVCN.

- Thông báo việc nhận máy cho CMHS: GVCN thực hiện. (phối hợp quản lí).

- Khi có tiết học được GVBM nhắc mang MTB thì học sinh mới được mang đến lớp để sử dụng.

- Trách nhiệm của học sinh: Dán bọc bảo vệ, ghi tên, tự bảo quản.

- Trách nhiệm của lớp:

+ Khi không có học sinh trong lớp phải khóa cửa: tập thể dục, nghỉ trưa, học tại phòng học bộ môn, ...

+ Thường xuyên nhắc nhở nhau sử dụng đúng cách, quản lí an toàn.

3. Cài đặt đầy đủ phần mềm hỗ trợ học tập:

- Trong giờ Tin học tháng 10: GV môn Tin chịu trách nhiệm hướng dẫn, cài đặt đầy đủ các phần mềm phục vụ học tập.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các đồng chí được phân công nghiêm túc thực hiện.

2. GVCN dành thời gian 15 phút đầu giờ và sinh hoạt lớp (những tuần đầu sau khi nhận máy) để tổ chức phổ biến, nhắc nhở, thống nhất cách thức bảo vệ MTB của mỗi học sinh và của lớp mình.

3. GVBM chủ động tổ chức việc học tập với MTB một cách thường xuyên, nề nếp và hiệu quả.

4. BLĐ nhà Trường thường xuyên giám sát việc thực hiện Kế hoạch của giáo viên và học sinh.

 

LỊCH CHUYỂN GIAO MÁY TÍNH BẢNG
VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

       

STT

Lớp

Thời gian bàn giao

Thứ

Ngày

1

10A

Tiết 1, chiều thứ 3

8.10.2019

2

10B

Tiết 1 chiều thứ 5

10.10.2019

3

10C

Tiết 2, chiều thứ 3

8.10.2019

4

10D

Tiết 2, chiều thứ 5

10.10.2019

5

10E

Tiết 2 chiều thứ 6

11.10.2019

6

6A

Tiết 2, 3 chiều thứ 4

9.10.2019

7

6B

Tiết 3 chiều thứ 3

8.10.2019

8

6C

Tiết 2 sáng thứ 7

12.10.2019

 

Bài viết liên quan