Kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (Giai đoạn từ 23/3/2020 đến khi học sinh đi học trở lại)

18/08/2020 296

 Thực hiện công văn số 803/BGD&ĐT ngày 13/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2); Công văn 793/BGD&ĐT ngày 12/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; Công văn số 640/HD-SGD&ĐT ngày 17/3/2020 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại; Trên cơ sở việc tổ chức ôn tập hiệu quả cho HS với nhiều hình thức dạy học internet trong thời gian vừa qua, trường Văn Lang tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học từ 23/3/2020, như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, học sinh tiếp tục được nhà trường tổ chức cho ôn tập, học tập để củng cố, khắc sâu kiến thức đã học đồng thời tiếp tục được học kiến thức mới theo chương trình tránh lãng phí thời gian.

2. Yêu cầu: Tổ chức rà soát nội dung kiến thức SGK để tinh giản theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của ngành; Tổ chức dạy học hiệu quả, phù hợp với đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường trên cơ sở khai thác triệt để các hình thức tổ chức dạy học qua internet, trực tuyến; Tổ chức cho học sinh lớp 12 ôn tập theo chương trình học trên truyền hình QTV hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cấp Trung học:

1.1. Khối 12:

- Tổ chức cho HS tham gia học tập đầy đủ và chuyên cần theo lịch phát sóng chương trình ôn tập trên truyền hình QTV (theo các môn HS đăng kí dự thi THPTQG). Sau mỗi buổi học, GVBM hỗ trợ HS nắm bài và giao bài tập/câu hỏi để khắc sâu kiến thức cho HS.

- Tổ chức dạy bài mới đối với các môn HS đăng kí thi THPTQG, 1 tiết/môn/tuần.

1.2. Khối 9:

- Tổ chức ôn tập 3 môn Toán, Văn, Anh (1 tiết/môn/tuần).

- Tổ chức dạy bài mới: Toán, Văn (3 tiết/môn/tuần), Anh (2 tiết/môn/tuần), các môn còn lại (trừ TD, Tin, CN, ÂN) 0.5 tiết/tuần/môn.

- Học 3 tiết/buổi sáng, từ thứ 2 đến thứ 6.

1.3. Tổ chức dạy bài mới đối với các khối còn lại:

- Cấp THCS: Toán, Văn, Anh (2 tiết/môn/tuần), các môn còn lại (trừ môn TD) 0.5 tiết/tuần.

- Cấp THPT: Toán, Văn, Anh (2 tiết/môn/tuần), các môn còn lại (trừ môn TD, CN) 1 tiết/tuần.

2. Cấp Tiểu học: Tổ chức dạy bài mới:

- Khối 4, 5: Toán 2 tiết/tuần, Tiếng Việt 3 tiết/tuần, Tiếng Anh, MT, ÂN, TD, Tin 1 tiết/tuần.

- Khối 1, 2, 3: Toán 2 tiết/tuần, Tiếng Việt 3 tiết/tuần, Tiếng Anh 1 tiết/tuần.

3. Đối với môn học Thể dục:

- Nhóm TD chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc tập luyện để HS (theo lớp được phân công giảng dạy) thực hiện tốt cuộc thi “Thể dục cùng Ghen Covy”. Phối hợp GVCN nhắc nhở HS tập TD với điệu nhảy đó hàng ngày để rèn luyện và nâng cao sức khỏe.

- Sau cuộc thi trên, nhóm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất NT tổ chức cuộc thi khác trên cơ sở HS vừa được rèn luyện sức khỏe vừa có ý nghĩa phòng, chống Covid-19.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác rà soát, tinh giản: Phó Hiệu trưởng từng cấp học tổ chức rà soát, tinh giản chương trình, SGK theo đúng chỉ đạo của Sở GD&ĐT (duyệt biên bản rà soát, đề xuất của các nhóm môn/khối lớp theo từng tuần).

2. Công tác tổ chức lớp học:

- Giáo vụ xây dựng TKB từng tuần đảm bảo yêu cầu về thời lượng của từng khối lớp. Riêng khối 12 phải bám sát lịch phát sóng để bố trí TKB học bài mới vào phần thời gian còn lại để tránh chồng chéo.

- Quy định về thời gian buổi học:

+ Cấp TrH: Vào tiết 1 từ 8h00 (14h00), mỗi tiết học 40 phút.

+ Cấp TH: Học buổi tối từ 20h, mỗi tiết học 30 phút.

- GVCN thông báo KH này đến PH, HS; Chuyển DS gmail chính thức của HS lớp về PHT cấp học (trước 11h00, 22/3/2020); Hỗ trợ GVBM để tổ chức lớp học hiệu quả (đôn đốc HS; hướng dẫn HS tích Phiếu điểm danh vào đầu tiết học, tích Phiếu đánh giá vào cuối tiết học); Hàng tuần có bản nhận xét việc thực hiện học tập của HS (lưu và đăng zalo lớp).

- GVBM căn cứ TKB để lên lớp theo quy định và dùng hình thức quay video bài giảng hoặc lên lớp trực tuyến qua phần mềm Classroom/Zoom. Trước khi vào tiết dạy, GV phải nhập ID, password/đường link vào sổ đầu bài online. Cần hoàn thành việc ghi sổ đầu bài online khi kết thúc tiết học (sổ sẽ tự động khóa vào 23h00 cùng ngày).

3. Công tác quản lí, giám sát lớp học:

- Nhà trường xây dựng hệ thống quản lí các lớp học phù hợp với hình thức dạy học qua internet, trực tuyến. Cụ thể như sau:

            + Thiết kế và sử dụng sổ ghi đầu bài online (như sổ ĐB thường dùng và bổ sung cột ID, password/đường link).

            + Thiết kế và sử dụng Phiếu điểm danh, đánh giá từng tiết học dành cho HS (online); Phiếu giám sát dành cho GV, NV giám sát (online).

- Phân công GV, NV để giám sát việc dạy và học của từng lớp học theo ngày (báo cáo hàng tuần về PHT và HT bằng văn bản mềm), đồng thời hỗ trợ về kĩ thuật, CNTT khi cần thiết. Tiến hành thực hiện giám sát lớp học vào thời gian nửa cuối tiết học (điền đầy đủ thông tin vào Phiếu giám sát). Phân công giám sát cụ thể như sau:

            + Cấp THPT: thầy Nguyễn Đình Quyết+ Vũ Thắng

            + Cấp THCS: Thầy Vương Toản+ Hà Thanh Hoàn

            + Cấp TH: Cô Lương Lụa+ đ/c Vũ Khải.

- PHT từng cấp học chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra công tác dạy và học (cần có minh chứng); Quan tâm những HS gặp khó khăn về các điều kiện học tập; Nắm bắt kịp thời các thông tin phản hồi từ HS, PH, GVCN hằng tuần để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp.

4. Công tác đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch:

- Trước khi HS đi học trở lại, nhà trường tổ chức đánh giá hiệu quả của công tác dạy và học trong giai đoạn này để làm cơ sở cho việc tiếp tục tổ chức công tác dạy và học hoàn thành chương trình năm học 2019-2020, đồng thời làm căn cứ để xác định mức thu học phí phù hợp cho giai đoạn này.

- Hồ sơ minh chứng: Sổ đầu bài, Phiếu giám sát, Phiếu đánh giá; Báo cáo của các nhóm giám sát, kết quả kiểm tra của BLĐ; Số tiết thực dạy của GV theo phân công; Kết quả bài kiểm tra kiến thức HS tương ứng với nội dung kiến thức của giai đoạn học trực tuyến.

            Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh với Hiệu trưởng để điều chỉnh kịp thời.

Bài viết liên quan