Kế hoạch tuần 01, thực hiện từ ngày 23/08 - 29/08/2021

21/08/2021 293

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Khối 1, 2, 3,10 tựu trường. Toàn trường thực hiện học 02 buổi/ngày, tổ chức bán trú và xe bus.
2. BLĐ trực cổng trường theo lịch trực năm trước.
3. Thực hiện quy trình xếp TKB dạy học chủ đề.
II. CÔNG TÁC CM
1. K12 học tuần 04; K11- T2; K 1, 2: ôn tập; các khối còn lại học tuần 01.
2. Duy trì ôn ĐT HSG.PHT chấm công GV dạy thực tế theo TKB.
3. Các nhóm môn XD KH soạn giáo án dạy trực tuyến, duyệt PHT (phân công GV soạn theo PPCT từng khối lớp, các mốc thời gian hoàn thành từng chương/chủ đề, các yêu cầu về giáo án, công tác kiểm duyệt, chế độ b/c…).
4. Thực hiện đánh giá HS TrH theo TT 22 ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Đ/c Hoa chuyển KH PCDB đến các tổ, bộ phận. Yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, có KT, GS.
2. ĐTN, QS, GVCN, BV tiếp tục rèn nề nếp cho HS (ăn-ngủ bán trú, xếp hàng mua đồ ăn tại cantin và đến/về đúng cổng quy định, đảm bảo ATGT).
3. Phân công chuẩn bị và tổ chức t/h (1) Lễ Khai giảng năm học mới (08h, 05/9) và (2) Lễ Tri ân và Trưởng thành cho HS 12 (16h, 04/9):
- CSVC, khánh tiết, ma két, banzon, pano lớn tại cổng, bàn ghế: đ/c Nghiêm
- XD KH và tổ chức t/h: đ/c Hoa (1), đ/c Hạnh (2)
- Tập dượt KG: đ/c Hoa
- Mời ĐB: đ/c Huệ (1), Hạnh (2)
T.2
23
 
- Chào cờ tại lớp.
- GB BLĐ: Bàn tổ chức Lễ KG, Lễ TÂ-TrT cho HS 12 và một số ND chuẩn bị cho năm học mới (rà soát CSVC, CT-KH dạy học…)
 
 
T.3
24
 
- 8h00: Đ/c Huệ và hai tổ trưởng TH dự tập huấn BD CBQL tại điểm cầu Phòng GD  
T.4
25
 
 
 
- PHT chuyển KH dạy học trực tuyến về các tổ để chủ động khi cần thiết.
T.5
26
 
 
 
- Hoàn thành Quy chế thi đua, khen thưởng.
T.6
27
 
- 08h00: Kiểm tra CSVC nhằm đảm bảo AT trường học (đ/c Nghiêm lập KH và tổ chức t/h)
 
- TT VP1, VP2 duyệt KH công tác với PHT phụ trách.
T.7
28
 
- 08h30: Họp CM cấp TH
 
 
-14h00: Họp CM cấp TrH
CN
29
   

Bài viết liên quan