Kế hoạch tuần 02, thực hiện từ ngày 25/8 - 01/9/2019

29/08/2020 366

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

II. CÔNG TÁC CM

1. Thực hiện dạy đội tuyển nghiêm túc.

2. BLĐ tiếp tục thực hiện dự giờ các lớp.

3. Thực hiện b/c tập huấn; Triển khai các ND đã được tập huấn (ghi sổ BB họp tổ/nhóm v/v tập huấn lại, thống nhất các ND và cách thức thực hiện).

4. Hoàn thiện nhập dữ liệu SMAS.

5. Các tổ chú ý công tác kèm cặp, bồi dưỡng GV, NV mới.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. CSVC: Đ/c Nghiêm hoàn thành treo pano công khai một số ND cơ bản của nh 2019-2020 và các ND CSVC khác.

2. BQS: Kiểm tra việc t/h đi học đúng giờ, giày dép, đầu tóc; hàng quán; giải tỏa ùn tắc khu vực cổng trường hiệu quả (GVQS phải đến sớm đầu và cuối buổi học để hướng dẫn, nhắc nhở PH, HS).

3. Kế hoạch học tập sáng thứ 6, 7 (B2 vẫn học bình thường):

- Thứ 6: Tiết 1, 2 tập trung HS lớp 1, 6, 10; Tiết 3, 4: Học An toàn.

- Thứ 7: Tập trung HS toàn trường; Tiết 3, 4: Học NQ, QĐ; Tiết 5: Kiểm tra về các ND đã học (PHT cấp TrH ra đề trắc nghiệm 30 phút).

- Tiết 1, 2, 5: GVCN thực hiện; Tiết 1-4: GVBM có mặt tham gia QL HS hoặc lên lớp theo TKB.

4. Đ/c Hoa chuẩn bị đón thanh tra tỉnh: QC làm việc, QCDC, QC chi tiêu NB, …; KH PCTN, KH t/h CT 10, PPCT GDCD, giáo án, sổ ghi ĐB (ttra năm 2017 và 2018 nên sẽ liên quan đến các nh 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).

T.2

26

 

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (Quán triệt tiếp một số ND theo y/c của Sở, đặc biệt ATGT; kiểm tra Nội quy HS)

- 8h: T/h PCTP, TNXH (HT, đ/c Hoa, MQuyết)

 

T.3

27

 

- 8h: T/h Năng lực ƯX, gq tình huống SP (đ/c Nghiêm)

- 8h50: TDGG K1,2,3,4

- VP: Rút Đơn xin học của HS đầu cấp từ hồ sơ dự tuyển để lưu (b/c HT)

 

T.4

28

- 8h: Đoàn TTra tỉnh về làm việc

- 8h50: TDGG K5+THCS

 

- Học GDQP: Khối 12

- Hạn chuyển Giấy mời KG (TB CMHS trường, lớp; HĐQT; Báo đài.

T.5

29

- 8h: T/h Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (đ/c Hoa, GV sinh)

- 8h50: TDGG THPT

 

- 15h: HN 50 năm t/h Di chúc Bác Hồ (HT dự): 2 ngày

 

T.6

30

 

- 8h50: Phát thanh ĐTN

 

 

T.7

31

- Sau SH lớp: Các lớp TrH VS trong và ngoài lớp học. Chú ý an toàn trong lao động.

 

CN

01

 

 

Bài viết liên quan