Kế hoạch tuần 02, thực hiện từ ngày 30/08 - 05/09/2021

28/08/2021 254

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Tổ chức đi tiêm vắc xin:Thứ 2, 3.
2. Tổ chức Lễ Trưởng thành cho HS 12 năm học 2020-2021:
- Thời gian: 17h00-18h30.
- Trang phục: ĐP theo quy định.
- Chủ trì tổ chức: Đ/c Hạnh.
3. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022:
- Thời gian: 7h30-9h00.
- Trang phục NLĐ: nữ áo dài chấm bi, nam bộ áo trắng quần xanh ĐP; HS: đồng phục.
- Chủ trì tổ chức: Đ/c Hoa
II. CÔNG TÁC CM
1. Thực hiện nề nếp dạy học chủ đề.
2. Duy trì ôn ĐT HSG.PHT t/h nề nếp chấm công GV dạy thực tế theo TKB.
3. Đ/c Hoa tổ chức các lớp dạy ngoài giờ (hồ sơ, TKB, chấm công) theo quy định.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Tiếp tục rèn nề nếp HS.
2. Đ/c Hoa t/chức tập luyện KG đảm bảo hiệu quả.
3. Đ/c Huệ đôn đốc, giám sát PH các lớp thực hiện kiểm tra công tác nấu ăn bán trú (lớp không thực hiện sẽ được nhắc nhở thông qua TB PH trường).
4. Đ/c Quyết, đ/c Thu XD KH tổ chức ĐH chi đội, chi đoàn các cấp (duyệt đ/c Nghiêm); hướng dẫn, phân công các lớp ĐH mẫu.
5. Chuẩn bị thực hiện công tác công khai theo TT số 36/2017/BGD&ĐT.
6. Tổ VP2 thường xuyên chụp ảnh chế biến, suất ăn để tuyên truyền cho CMHS thông qua GVCN.
T.2
30
 
- Tiết 1, 2: Tập luyện KG.
 
 
T.3
31
 
- Tiết 1, 2: Tập luyện KG.
- GB BLĐ: Bàn tổ chức HN CMHS, HN NLĐ, các tham luận.trong ĐH-HN.
 
T.4
01
 
- Tiết 1, 2: Tổng duyệt KG.
 
 
 
T.5
02
 
- NGHỈ QUỐC KHÁNH 2/9 (03 ngày)
 
 
 
T.6
03
 
 
 
 
T.7
04
 
 
 
- 14h: SH CB tháng 9.
- 16h: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ TrT và Lễ KG.
- 17h: Lễ Trưởng thành HS 12.Yêu cầu đeo KT và đo nhiệt độ.
CN
05
- 7h30: KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022. Yêu cầu đeo KT và đo nhiệt độ.
- Sau KG: Khối 1 chụp ảnh cá nhân; Các lớp khác: kiểm tra TrT, NQ.
 

Bài viết liên quan