Kế hoạch tuần 02 từ 07/09 đến 13/9/2020

07/09/2020 466

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
-Cấp TH và THCS (trừ L9) thực hiện tuần học 01.
- Thực hiện xe bus, bán trú (báo suất ăn trên driver).
- Đồng phục GV: T2, 5-bộ ghi, T3, 6-bộ xanh; HS t/h ĐP thứ 2, 4, 7.
II. CÔNG TÁC CM
1. Các đ/c PHT dự giờ, kiểm tra 15 phút ĐG, ăn trưa.
2. Các ND cơ bản họp CM cấp học:
- Một số quy định CM.
- Chỉ đạo t/h các KHCM của cấp học và tổ, cá nhân: KH GD và KH HĐGD của cấp học; BDTX, chuyên đề, thao giảng và thi GVDG…; KH tổ CM/cá nhân, KH GD môn học.
- Hướng dẫn GVCN họp CMHS.
3. Các ĐT HSG học nghiêm túc, hiệu quả.
4. BLĐ XD KH “Học tập gắn với TNST” để triển khai trong họp PH; Rà soát, XD các KH chỉ đạo toàn diện công tác GD trong năm học.
5. Nhóm TD chuẩn bị bài TDGG, tập cho HS vào các tiết TD, hoàn thành trước 20/9.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS, bảo vệ và đội XK: Ra quân điều phối GT tại cổng chính, kiểm tra việc đội mũ BH (đb HS lớp 10), nhắc nhở PH không được vào trường khi đưa con đến trường. Đảm bảo an ninh trật tự NT.
2. Đoàn-Đội XD KH phát thanh, lập đội Cờ đỏ, thực hiện từ tuần sau.
3. HT duyệt (trước 30/9) KH ôn tập cho nhóm HS có nhu cầu đ/v các lớp 6, 9, 11, 12 để thực hiện từ tháng 10/2020 (TT duyệt cho cả tổ CM).
4. Đ/c Giang CVP: chỉ đạo cô Huyền KT phối hợp GVCN lập DS, hồ sơ HS giảm học phí và các khoản đóng góp (theo QĐ), CVP rà soát, chuyển HT kí duyệt và chuyển cty.
T.2
07
 
- Chào cờ chung: Đ/c Hoa (GD AT trường học).
- GB BLĐ (Chuẩn bị KH họp PH, KH tổ chức HN NLĐ)
 
T.3
08
 
 
 
 
 
T.4
09
 
- Tổ VP 2: Bữa ăn đặc biệt
 
- Đ/c Nghiêm duyệt KH HĐ Đoàn-Đội.
T.5
10
 
 
 
 
T.6
11
- 8h50: CĐ tổ chức SN tháng 9
 
- Rà soát, hoàn thành các ND Công khai theo TT36 (đ/c Giang CVP)
T.7
12
 
- 8h: Họp CM cấp TH
- Tiết 4: Lớp 12A, 8B tổ chức ĐH chi đoàn, chi đội mẫu. (Tiết 5 SH đổi lên tiết 4).
- 14h: Họp CM cấp TrH
CN
13
   

Bài viết liên quan