Kế hoạch tuần 02 từ 14/09 đến 20/9/2020

12/09/2020 447

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Đoàn-Đội chỉ đạo, HD GVCN tổ chức ĐH chi đoàn, chi đội.
II. CÔNG TÁC CM
1. Tiếp tục hoàn thiện các KHCM.
2. Thực hiện dạy ĐT HSG.
3. Đ/c Hoa, Nghiêm: Chú ý triển khai dần cuộc thi KHKT dành cho HS TrH.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS+ GVCN: Tiếp tục thực hiện chuyên đề đồng phục, ATGT.
2. Chuẩn bị họp CMHS:
- Họp TB: B/c (HT), điều hành (đ/c Hoa), CSVC (đ/c Nghiêm), công tác tổ chức (đ/c K.Giang).
- Họp CMHS lớp: GVCN chuẩn bị kĩ G/A họp-tiến trình họp, kê bàn ghế, b/c CSVC, trang phục họp màu ghi-cavat; Chánh VP tổ chức công tác phục vụ HN (mẫu BB, bản Cam kết, sửa chữa CSVC, chỉ dẫn, trông xe, nước uống,…).
- Các PHT: Chuẩn bị các ND cam kết dành cho HS, PH (gồm Trưởng ban và PH lớp); HD cách thức họp cho GVCN mới.
3. Chuẩn bị HN GV, NLĐ (26/9):
- Báo cáo: HT, CTCĐ.
- CTCĐ: Chỉ đạo triển khai HN các cấp (tổ, trường) theo đúng VB hướng dẫn. Tổng hợp ý kiến sau HN cấp tổ.
- Các tổ tổ chức HN cấp tổ (xong trước 25/9): Thảo luận, bàn các biện pháp thực hiện các vấn đề CM, các ND đổi mới; Đăng kí các chỉ tiêu.
- Gửi GM xong trước 20/9.
4. Đ/c Nghiêm, Quyết: Duyệt KH ĐH CĐGV.
T.2
14
 
- Chào cờ: Đ/c Nghiêm, Huệ (NX-KH tuần; Phòng dịch bệnh: Covid, sốt xuất huyết và chân tay miệng).
- GB BLĐ và CTCĐ (Ban TC, p/c tham luận HN NLĐ)
 
T.3
15
- 7h15: HN Bồi dưỡng chính trị tại điểm cầu PGD: HT, GV GDCD (01 ngày).
- Thu học phí tháng 8, 9/2020.
 
 
 
T.4
16
 
 
 
 
 
T.5
17
 
 
 
- 15h30: Duyệt hồ sơ năng lực và giá của bên cty cung cấp thực phẩm (đ/c Huệ, CVP).
T.6
18
   
- Tiết 3: Đại hội chi đội các lớp TH
 
T.7
19
- 8h: Họp CM cấp TH
- Tiết 5: Đại hội chi đoàn, chi đội các lớp TrH.
- 14h: Họp Trưởng ban PH
CN
20
- 8h30: Họp CMHS các lớp TH và THCS - 14h: Họp CMHS các lớp THPT

Bài viết liên quan