Kế hoạch tuần 04 từ 28/09 đến 04/10/2020

27/09/2020 497

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Từ 28/9: Cô Dinh đi làm sớm sau TS (01 tháng 01 tuần).
II. CÔNG TÁC CM
1. Duyệt các KH GD môn học (GV) và KH HĐGD (PHT). Các PHT chuyển nộp Sở, Phòng 29/9.
2. Thực hiện dạy ĐT HSG nghiêm túc.
3. Đ/c Hoa, Nghiêm: Chuẩn bị b/c RKN thi TS vào 10 và thi TN THPT 2020 (PT, đối sánh), chuyển các tổ liên quan. Hướng dẫn TTCM đưa vào ND họp RKN theo tổ.
4. Thực hiện công tác KTNB tháng 9 (nộp hồ sơ ngày 30/9).
5. Đ/c Huệ XD KH Tuần lễ học tập suốt đời “Chuyển đổi số thúc đẩy HTSĐ” từ 01-07/10.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS+ GVCN: Tiếp tục thực hiện chuyên đề đồng phục, nề nếp và Cổng trường văn minh GT.
2. Đại hội Liên Đội, ĐH Đoàn trường:Đ/c Huệ, Nghiêm duyệt báo cáo cho Tổng PT Đội, BTĐ (hình thức, nội dung) và họp rà soát công tác chuẩn bị, giấy mời, chương trình, kịch bản, tham luận.
3. Công tác sau HN NLĐ:
- Đ/c Huệ, Hường: B/c Sở về công tác t/c HN NLĐ, lưu hồ sơ; Rà soát lộ trình các ND đăng kí TĐ, hoàn thiện hồ sơ đăng kí TĐ nộp về sở đúng thời hạn QĐ.
- VP chuyển các tổ B/c của HT (để làm căn cứ thực hiện).
4. Đ/c Nghiêm tiếp tục phối hợp để hoàn thiện CSVC, dọn dẹp sân bóng.
T.2
28
 
- Chào cờ: Đ/c Nghiêm, Huệ (NX-KH tuần; NDGD: ATVSTP, HS với sự nghiệp CNH-HĐH; Giữ trật tự khi đi qua các phòng LV).
   - GB BLĐ (RKN HN NLĐ, chuẩn bị ĐH Liên Đội, Đoàn trường).
 
T.3
29
- TDGG: Cấp TH  
 
 
T.4
30
- TDGG: Cấp THCS - 15h: Đại hội Liên Đội(đ/c Huệ phát biểu CĐ).
 
T.5
01
- Tuần lễ Học tập suốt đời “Chuyển đổi số thúc đẩy HTSĐ”.
- TDGG: Cấp THPT
- Bữa trưa đặc biệt.
 
T.6
02
 
- Phát thanh ĐTN
- CĐ tổ chức SN tháng 10.
 
T.7
03
  - 14h: ĐH ĐOÀN TRƯỜNG
(Đ/c Nghiêm phát biểu CĐ).
 
CN
04
   

Bài viết liên quan