Kế hoạch tuần 05, thực hiện từ ngày 16/9 đến 22/9/2019

18/08/2020 333

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- GVCN chú ý việc b/c sĩ số lớp theo ngày tại VP, trước 9h30.

- Đ/c Huệ cho chụp ảnh suất ăn và mẫu lưu hàng ngày, lưu và đăng trên Truyền thông Văn Lang.

II. CÔNG TÁC CM

1. Các ND cơ bản họp CM cấp học:

- Thông qua các KHCM của NT và cấp học: KH giảng dạy, KH chuyên môn, KH BDTX, KH KTNB, KH chuyên đề, KH học tập trải nghiệm,…

- Đăng kí, giao các chỉ tiêu CM (TN, ĐH, HSG, chứng chỉ Tiếng Anh các cấp độ, thi lại,…)

- Kí duyệt KH tổ/nhóm CM, cá nhân.

- Phổ biến một số VB cần công khai theo QĐ.

1. TKHĐ c.bị công tác KTNB tháng 9 (bắt đầu thực hiện từ tuần sau).

2. Các đ/c PHT: Dự SH với 01 lớp đầu cấp TrH.

3. Thực hiện dạy ĐT HSG.

4. Đ/c Hoa, Nghiêm triển khai cuộc thi KHKT dành cho HS TrH.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Đ/c Hoa: chỉ đạo GVCN lập hồ sơ HS được giảm học phí và các khoản đóng góp (theo QĐ), PHT rà soát, lập DS, chuyển HT kí duyệt và chuyển cty.

2. BQS+ GVCN: Tiếp tục thực hiện chuyên đề đồng phục, mũ BH.

3. Chuẩn bị HN GV, NLĐ (05/10):

- CĐ: Chỉ đạo triển khai HN cấp tổ theo đúng VB hướng dẫn. Tổng hợp ý kiến sau HN cấp tổ.

- Các tổ chủ động tổ chức HN cấp tổ: Từ 16-30/9

- Các tham luận và duyệt: CM: PHT; CĐ: đ/c Hoa, Đoàn TN: đ/c Nghiêm; Quản lí: HT.

T.2

16

 

- Chào cờ: Đ/c Hoa, Huệ (Phê bình HS không đội mũ BH- nếu có. Phòng bệnh sốt xuất huyết và chân tay miệng).

- GB BLĐ (T/hợp ý kiến CMHS)

 

T.3

17

- TDGG: Khối 1- 4

 

 

 

T.4

18

 

- TDGG: Khối 5+THCS

- Nộp KH BDTX cấp TH về PGD (đ/c Huệ)

 

 

- Học GDQP: Các lớp DEG

T.5

19

- T/huấn môn Sinh THPT tại CHL (02 ngày)

- TDGG: THPT

 

 

T.6

20

- 8h50: Phát thanh ĐTN

 

 

 

T.7

21

 

- 8h: Họp CM cấp TH

 

- 14h: Họp CM cấp TrH

CN

22

 

 

Bài viết liên quan