Kế hoạch tuần 06, thực hiện từ ngày 23/9 đến 29/9/2019

18/08/2020 314

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Duy trì thực hiện việc dành chiều thứ 6 đ/v lớp 1 và THCS để giảm áp lực học tập đồng thời giúp việc học hiệu quả hơn (thể hiện trên TKB). Các đ/c PHT tổ chức và kiểm tra thực hiện.

2. Kết thúc chương trình học bơi. Từ tuần này thực hiện việc học TD bình thường.

3. VP chú ý nhắc GVCN thực hiện b/c SS ngày.

II. CÔNG TÁC CM

1. Tiến hành công tác kiểm tra nội bộ tháng 9.

2. Đảm bảo tiến độ ôn ĐT HSG.

3. GV thực hiện giảng dạy nghiêm túc theo KH giáo dục môn học đã XD và được duyệt. Chú ghi sổ ĐB theo đúng hướng dẫn, ghi sổ mượn TB.

4. Các tổ CM, GV và Đoàn thể tổ chức quán triệt việc bám sát KH thực hiện nhiệm vụ năm học và KH thực hiện nhiệm vụ giáo dục của NT.                                                                      

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. BQS, GVCN: Tiếp tục chấn chỉnh nghiêm việc đội mũ BH; Nhắc nhở PH không vào trong trường khi đưa con đi học.

2. Đ/c Nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn ĐTN XD KH tổ chức ĐH: ĐHCĐ mẫu, ĐHCĐ-chi đội, ĐH Liên đội, ĐHCĐGV, ĐH Đoàn trường.

3. Chuản bị HN NLĐ (vào ngày 05/10):

- Các tổ tổ chức HN cấp tổ theo HD của NT; Tự t/bày ý kiến của tổ trong HN.

- Phân công TL: đc/ Hoa, Kiều Giang, Bùi Thủy.

- Đ/c Nghiêm chuẩn bị clip hình ảnh các HĐ để trình chiếu trong HN NLĐ.

T.2

23

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm, Huệ (GD ATVSTP; ATGT).

- GB BLĐ

 

 

T.3

24

 

- 8h: T/huấn môn Sử, Địa THCS tại trường Hồng Hải

- TDGG: K1-4

 

 

T.4

25

 

- TDGG: K5+THCS

 

- Ôn tập nghề 12

T.5

26

- 8h: T/huấn môn Lí tại trường HG

- TDGG: THPT

- Bữa trưa buffet

 

 

T.6

27

- Phát thanh ĐTN; Từ vựng TA

- Các TT chú ý nộp BC định kì.

 

T.7

28

 

- 7h: Thi nghề PT lớp 12

 

 

CN

29

 

 

Bài viết liên quan