Kế hoạch tuần 07, thực hiện từ 11/10 - 17/10/2021

11/10/2021 270

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Việc đọc thi đua tuần giờ CC: đọc phổ điểm từng cấp học và xếp thứ của các lớp theo cấp học.
2. Việc tập luyện VN-TT trong các ngày học-nếu có, phải kết thúc trước 12h45 (sáng), 17h45 (chiều) và không tập trong thời gian các tiết học văn hóa. Có thể sử dụng ngày nghỉ (T7, CN) để tập luyện ở trường, nhưng phải được sự đồng ý của CMHS.
II. CÔNG TÁC CM
1. Thực hiện nghiêm nề nếp ra/vào lớp, đảo bảo các tiết học chất lượng, hiệu quả.
2. Tổ chức KTGKI đối với K11 và K9 (đ/c Hoa).
3. ĐT HSG học nghiêm túc, chất lượng, GV động viên HS nỗ lực.
4. Chuẩn bị công tác KTNB tháng 10.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, không chủ quan với công tác PCDB. GVCN nhắc nhở một số HS TH khi đến trường không mang khẩu trang.
2. Nhóm TD: đẩy nhanh tiến độ tập cho HS bài tập TDGG, thực hiện tập theo cấp học từ tuần sau.
3. Kiện toàn các CLB và tăng cường HĐ.
4. Các nhóm GV hướng dẫn chú ý tiến độ hoàn thành và chất lượng dự án thi KHKT (các đ/c Nghiêm, Hường, Hiền).
5. CĐGV chuẩn bị NK 20/10 vào CC 18/10.
6. Tổ VP2 nghiêm túc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ: Nhận TP đúng quy cách, chất lượng; khi có ND cần p/ánh thì b/c BLĐ NT và Cty, không trực tiếp liên hệ NCC; tổ chức nấu ăn-chia suất đảm bảo.
7. Đ/c Nghiêm, đ/c Hoa chuẩn bị các đk để thực hiện 02 chuyến đi HTTN vào 21/10 (K5) và 22/10 (K2).
T.2
11
 
- Chào cờ chung: Đ/c Nghiêm (GD: VS ATTP, đánh giá HĐ các lớp tặng sách NT)
  
- 16h15: Họp BCHCĐ
T.3
12
- KTGKI: Văn
- 8h00: T/h CT2018 đ/v lớp 1, 2 (02 ngày)
   + T.Việt, HĐGD: tại trg THĐ
   + Toán, ĐĐ; tại trg TQT
 
T.4
13
 
- KTGKI: KHXH
 
 
T.5
14
 
- KTGKI: KHTN
- Tổ VP2: Bữa trưa đặc biệt
 
 
T.6
15
- 7h30: Nói chuyện chuyên đề về bảo vệ trẻ em THCS.
- KTGKI: Toán, Anh
- Phát thanh ĐTN
 
 
T.7
16
 
 
 
 
CN
17
- HS K3, 4, 5 thi Toán Timo (81 HS)  

Bài viết liên quan