Kế hoạch tuần 16, thực hiện từ 02/12 - 08/12/2019

18/08/2020 252

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Khối 12 hoàn thành chương trình HKI.

- Kí HĐLĐ cho cô Đ.Hiền, An Thanh.

II. CÔNG TÁC CM

1. Kì thi chọn HSG các môn VH THPT cấp tỉnh: Chúc 106 HS THPT bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt bài thi! (PHT cử GV phụ trách, b/c tình hình HS thi).

2. THCS: GV ôn ĐT tổ chức thi thử cho HS ĐT; Ôn tập HKI tuần 2.

3. GV TrH vào điểm online tháng 11, TH đánh giá giữa kì (online).

4. Đ/c Hoa tổ chức ra đề kiểm tra HKI THPT, photo xong trước 17/12 (đảm bảo tính bảo mật); GVBM chuẩn bị hệ thống câu hỏi ôn tập.

5. Tiếp tục thực hiện chuyên đề theo KH.

6. GVCN chú ý thực hiện 02 chuyên đề SH lớp CN tháng 12.

7. Đ/c Huệ: Tổ chức ngày học tập trải nghiệm phải tuyệt đối an toàn (khi di chuyển, khi học tập và vui chơi) và đạt hiệu quả cao. (GVCN nhắn tin SMAS cho CMHS).

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. BQS t/h chuyên đề “Đi học muộn-ATGT- Trật tự GT đ/v phương tiện của CMHS”. Ghi tên HS nếu PH dừng, đỗ không đúng quy định.

2. Các tổ hoàn thành bản b/c CM tổng hợp trên mail trước ngày 07/12 (đ/c Khải gửi và đôn đốc).

3. CĐ duy trì tổ chức tập TD nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho ĐVCĐ:

- Thời gian: 12h30-13h15 thứ 2, 4, 6 hàng tuần

-Thành phần: Tất cả ĐVCĐ có điều kiện thời gian.

T.2

02

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm, Huệ (NX, KH tuần. GD phòng chống Ma túy, HIV/AIDS).

- GB BLĐ (KĐ cấp ủy)

 

 

T.3

03

- Kì thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh

- TD giữa giờ: K1-4 (GV và HS)

 

 

T.4

04

- TD giữa giờ:   THCS+K5 (GV và HS)

 

- KT nói T.A K10

- GDQP: K10-11ABC, K12

 

T.5

05

- Đi học tập trải nghiệm: Khối 1

- TD giữa giờ: THPT (GV và HS)

 

- Các đ/c PHT kiểm tra thực hiện bán trú

T.6

06

 

- Phát thanh ĐTN

- CĐ tổ chức SN T12

 

- Các đ/c PHT ktra hoạt động của trang truonghocketnoi đ/v những ND theo quy định.

 

T.7

07

 

 

 

- 14h: Họp HĐGD

 

CN

08

 

 

Bài viết liên quan