Kế hoạch tuần 17, thực hiện từ 13/12 - 19/12/2021

13/12/2021 146

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC PCD COVID-19:Thời gian vừa qua, TP có số ca F0 tăng, NT đã nghiêm túc thực hiện mọi biện pháp PCD và chủ động nắm tình hình F0 để phối hợp truy vết. Cảm ơn các CBGVNV, PH, HS đã phối hợp tốt, cả trong việc tự phòng ngừa đến việc chung sức truy vết nhanh và đồng thuận với mọi chỉ đạo của NT. Tuần này, chúng ta tiếp tục nhấn mạnh một số ND sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định PCD và 5K.
2. Nâng cao năng lực truy vết-báo cáo nhanh, chuẩn xác, PH hỗ trợ tối đa về cung cấp thông tin.
3. NT quản lý chặt các F liên quan từng nguồn F0.
4. Test nhanh cho đối tượng nguy cơ và ngẫu nhiên.
5. Về ktra t/h PCD: mỗi tổ AT Covid chủ động thực hiện tối thiểu 01 cuộc KT/tuần. Lưu và chụp BB KT gửi về CĐ và ĐTN để tính điểm thi đua tổ CM, lớp.
II. CÔNG TÁC CM
1. Các đ/c GV tổ chức tiết học đạt hiệu quả cao nhất.
2.Ôn tập, kiểm tra HKI:
- K1-9 kiểm tra HKI (THCS sáng ktra, chiều nghỉ); K10 ôn 01 tuần (tuần sau KT).
3. ĐT HSG tiếp tục ôn luyện hiệu quả.
4. Thực hiện KTNB tháng 12.
5. XD TKB từ tuần 18 theo hướng học 50% số môn học/tuần, nhằm giảm số GV nguy cơ là F phải ở nhà.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Tổ VP1, 2 và GV phụ trách các phòng chức năng thực hiện nghiêm việc vệ sinh khử khuẩn theo QĐ.
2. Bảo vệ chú ý tổ chức việc gửi xe/lấy xe của HS tại địa điểm mới thuận lợi. GVCN quán triệt ý thức HS đ/v dân cư (ứng xử VH, không nói tục, xả rác...).
3. Đ/c Nghiêm tổ chức kiểm kê tài sản năm 2021.
4. Bộ phận kế toán: Chuẩn bị thu HP tháng 12/2021 và 01/2022 từ 20/12.
T.2
13
 
- Chào cờ: Đ/c Hạnh chuyển ND về lớp (GD Pháp luật).
   + GVCN đánh giá t/h PCD.
- Kiểm tra HKI THCS: Môn Ngữ Văn
- GB BLĐ (Bàn XD TKB thích ứng DB)
 
T.3
14
 
- Bộ GD về KT công tác TĐG
- Kiểm tra HKI THCS: Môn KHTN
 
- Kiểm tra HKI TH: Tiếng Việt (Viết); Khoa học (K4-5)
T.4
15
 
- Từ 15/12: Cô Giang (Anh) nghỉ thai sản
- Kiểm tra HKI THCS: Môn KHXH
 
- Kiểm tra HKI TH: Tiếng Việt (Đọc)
T.5
16
- Kiểm tra HKI THCS: Môn Toán, T.Anh
- Tổ VP2: Bữa trưa đặc biệt
 
- Kiểm tra HKI TH: Toán, Tiếng Anh
 
T.6
17
 
- ĐTN: Phát thanh PCDB Covid-19.
 
- Kiểm tra HKI K4-5: LS+ĐL
T.7
18
 
 
 
 
 
 
CN
19
   
 
 

Bài viết liên quan