Kế hoạch tuần 18, thực hiện từ 04/01 - 10/01/2021

01/01/2021 494

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Lớp 9, 10, 11: Bắt đầu Chương trình HKII.
2. Khối 12 bắt đầu học 05 buổi 2/tuần.
3. Các tổ chủ động họp bình xét thi đua HKI (16/01 họp HĐTĐ).
II. CÔNG TÁC CM
1. Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học. Không để HS có trạng thái ngừng nghỉ sau kiểm tra HKI.
2. Đ/c Hoa:
- Tổ chức chấm, báo cáo HT về đánh giá phổ điểm KT HKI.
- Tổ chức thi thử lớp 12. Chú ý không phân công GV dự các cuộc họp buổi chiều.
3. PHT cấp học:
- Duyệt HT và triển khai KH dạy ĐT nguồn.
- Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại HS, nhập điểm-NX trên SMAS.
4. Các đ/c PHT cấp học tập huấn CM: Đ/c Hoa TT26, 58; Đ/c Hạnh TT32; Đ/c Nghiêm Ma trận đề và bản đặc tả; Đ/c Huệ TT27, 28.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS+GVCN: Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở việc đảm bảo giờ giấc đến trường của HS và kiểm tra, phát hiện, xử lí HS hút thuốc (nếu có).
2. Các PHT chuẩn bị thi vòng Sơ khảo “Kể chuyện theo sách” cấp Cụm và thi Hát Quốc ca.
3. GVCN chú ý báo cáo việc hỏng/mất CSVC để sửa chữa, khắc phục kịp thời trước khi họp PH.
4. Đ/c Nghiêm: Tổ chức Dự án Vẽ tranh tường.
T.2
04
 
- Chào cờ: Đ/c Nghiêm, Huệ (Đánh giá- KH tuần; NDGD: Đạo đức; T/b về KL HS vi phạm QC KT. ĐTN phổ biến KH Hội chợ).
- GB BLĐ.
 
T.3
05
- Nhập điểm SMAS  
T.4
06
- Cuộc thi Sáng tạo TN-NĐ cấp TP. - K11: Học Nghề PT
- HS lớp 6 chụp ảnh SMAS
- 15h: Họp Cấp ủy.
T.5
07
 
- Bữa trưa đặc biệt.
 
 
T.6
08
- 8h50: CĐ tổ chức SN tháng 01/2021  
T.7
09
- 7h30: Thi thử TN lớp 12 (lần 1)-02 ngày
 
- K11: STEM+GDNGLL +GDHN (bù tháng 12)
- 13h45: Họp Chi bộ
- 15h: Tập huấn CM GV
 
CN
10
- Ngày hội Ngoại ngữ thanh thiếu niên do Tỉnh Đoàn tổ chức (VL có 03 HS thi Chung khảo Hùng biện)
 
 

Bài viết liên quan