Kế hoạch tuần 18, thực hiện từ ngày 16/12 - 22/12/2019

18/08/2020 246

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Bắt đầu thực hiện thời gian học mùa Đông.

2. K12 thực hiện CT HKII.

3. Từ 20/12: Cô Duyên (Sinh) đi làm sau TS, giáo vụ điều chỉnh TKB để thực hiện từ 23/12.

II. CÔNG TÁC CM

1. Ôn tập và KT HKI:

- Cấp TrH KT HKI (đ/v 10 môn KT chung): K12, 10-sáng, K11-chiều, cấp THCS sáng KT, chiều nghỉ. Các môn còn lại (và phần KT nói TA) GVBM chủ động KT theo KH.

- Cấp TH thực hiện ôn tập HKI tuần 1.

2. Chuẩn bị công tác KTNB tháng 12: từ 23/12.

3. Đ/c Hoa chuẩn bị dạy nghề PT K11 từ tuần sau.

4. Các tổ CM nghiêm túc thực hiện KH BXTD.

5. Đ/c Hoa: Tổ chức ngày HTTN phải tuyệt đối an toàn (khi di chuyển, khi học tập và vui chơi) và đạt hiệu quả cao. (GVCN nhắn tin SMAS cho CMHS).

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác thu thập MC: Y/c các nhóm đôn đốc, nhắc nhở GV được p/c chủ động thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao (thư kí nhóm lập bảng kí nhận khi GV nộp MC và nộp bảng kí về TKHĐ).

2. Chi ủy chỉ đạo ĐTN và CĐ XD KH tổ chức Hội chợ VL- LT3 và trưng bày sản phẩm STEM-LT2, duyệt BLĐ ngày 23/12 (giao ban).

3. Đ/c Nghiêm XD KH, tổ chức kiểm kê CSVC, trang thiết bị và kiểm tra các điều kiện AT trường học (các phòng học, chức năng, bán trú, xe bus về quy trình AT, điện, ga, PCCC) quý 4.

4. Các PHT kiểm tra GVCN t/h KH tin nhắn SMAS, chỉ đạo t/h đúng số lượng tin theo KH.

T.2

16

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (GD Bảo vệ TQ; Nhắc thực hiện KH kết nghĩa: tổ chức Noel cho HS TH vào 24/12)

   + Ngoại khóa: KN ngày 22/12 (TMN+TH45)

- Thu HP tháng 12 và 01/2020

- GB BLĐ

 

T.3

17

 

- Cấp THPT kiểm tra HKI (03 ngày)

- TD giữa giờ: K1-4

 

 

T.4

18

 

- TD giữa giờ: THCS+K5

 

 

T.5

19

 

- Cấp THCS kiểm tra HKI (03 ngày)

 

- Đoàn- Đội bàn các ND thi đấu môn Nhảy dây

T.6

20

- Đi học tập trải nghiệm: K12

 

 

 

T.7

21

 

- KH SH lớp điểm của lớp 8B: chuyển thứ 7 tuần sau

 

 

CN

22

 

 

Bài viết liên quan