Kế hoạch tuần 19, thực hiện từ 11/01 - 17/01/2021

10/01/2021 465

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Lớp 6, 7, 8: Bắt đầu Chương trình HKII.
II. CÔNG TÁC CM
1. Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học.
2. Các đ/c PHT cấp học: Hoàn thành duyệt KQ đánh giá, xếp loại HKI. Chỉ đạo hoàn thành nhập liệu, NX trên SMAS.
3. TKHĐ: Chuẩn bị KTNB tháng 01/2021 (t/h từ tuần sau).
4. Ngày 14, 15/01: Các tổ/nhóm CM duyệt ý tưởng KHKT và các lớp duyệt ý tưởng Sáng tạo TTN-NĐ với PHT.
5. Tổ TMN: Chuẩn bị cho giải Điền kinh HS TH và THCS TP (khai mạc 29/01).
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS+GVCN: Nhắc nhở HS, PH thực hiện PCDB 5K và ATGT.
2. Đ/c Hạnh tiếp tục chuẩn bị kĩ cho cuộc thi Kể chuyện theo sách.
3. CĐ lên KH đi trao quà ủng hộ HS, GV vùng khó khăn của tỉnh, b/c CĐN và BTCB.
4. Các lớp hoàn thành Dự án Vẽ tranh tường, đ/c Nghiêm tổ chức nghiệm thu, b/c KQ về HT.
5. Chuẩn bị họp TĐ:
- Các tổ hoàn thành việc bình xét TĐ HKI, nộp về CTCĐ: Bản chấm điểm TĐ tháng 11, 12; Biên bản họp TĐ cấp tổ.
- Lưu ý: Xếp loại cá nhân dựa trên cơ sở điểm TB của cá nhân trong 4 tháng và bình xét của tổ.
6. BLĐ: Chuẩn bị công tác Sơ kết HKI (CSVC, DS-kinh phí khen thưởng, các b/c với Sở-Phòng, với PH).
T.2
11
 
- Chào cờ: Đ/c Hạnh, Huệ (Đánh giá- KH tuần; NDGD: PCTNTT, yêu cầu về PCDB Covid-19; T/b về dừng tổ chức Hội chợ).
- GB BLĐ (duyệt ND PHT hướng dẫn GVCN họp PH; phân công chuẩn bị các cuộc Sơ kết)
 
T.3
12
 
 
 
 
T.4
13
 
- Ra chơi tiết 2: PHT hướng dẫn họp CMHS theo từng cấp học.
 
- K11: Học Nghề PT
 
T.5
14
 
- Bữa trưa đặc biệt.
 
- Nộp clip dự thi Hát Quốc ca: đ/c Thu
T.6
15
- 7h30: PGD t/huấn CĐ ÂN, MT lớp 1 (đ/c Huệ và GVBM).
 
- Tiết 3: Lớp 3E SHL điểm
T.7
16
- Tiết 4: Lớp 11C SHL điểm  
- 14h: Họp HĐTĐ (xét TĐ tháng 11, 12 và HKI).
 
CN
17
   

Bài viết liên quan