Kế hoạch tuần 19, thực hiện từ ngày 23/12 - 29/12/2019

18/08/2020 330

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Từ 26-28: Đ/c Hoa coi thi HSG QG tại Hà Giang.

- Từ tuần sau các lớp THPT thực hiện CT HKII.

II. CÔNG TÁC CM

1. Cấp TrH: T/c chấm bài, làm điểm HKI theo KH.

2. Cấp TH: Ôn tuần 2. Tuần sau KT (GVCN nhắn tin SMAS lịch KT cho PH).

3. Thực hiện KTNB tháng 12 (k/hợp thi GVDG cấp Trường/Cơ sở).

4. Đ/c Hoa:

- Chuẩn bị chu đáo cho thi thử THPTQG lần 1 (04, 05/01/2020): Đề thi, giấy thi, ôn tập, coi, chấm.

- XD KH học tăng cường 6 môn thi THPTQG lớp 12, thực hiện từ tuần sau.

- Chỉ đạo các tổ CM: Thành lập ĐT nguồn, XD KH, chương trình học.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. ĐTN, Đội TN:

- Chuẩn bị chu đáo lễ Kết nạp Đoàn viên, Đội viên. Đ/c Nghiêm và đ/c Huệ dự, chỉ đạo.

- Công bố các ND thi Nhảy dây để HS luyện tập.

2. Để chuẩn bị cho họp CMHS HKI đề nghị GVCN các lớp chú ý:

- B/c tình hình CSVC (trên driver)

- Soạn dần giáo án họp (sang tuần sau GVCN sẽ phải dành nhiều thời gian cho chuẩn bị Hội chợ).

- Thời gian họp: 12/01 (ngay sau ngày t/c Hội chợ)

3. CĐ+ĐTN: Duyệt HT và phổ biến KH Hội chợ Xuân tới các tổ CM, tổ phục vụ và các lớp để triển khai thực hiện.

4. Đ/c Hoa: Chỉ đạo đề xuất chế độ VPP HKII; Kê giờ dạy ĐT. (Tuần sau chuyển cty).

T.2

23

- Chào cờ: Đ/c Hoa, Huệ (T/b giải KHKT; ĐG KT HKI; KH trồng cây; GD Đạo đức; Quán triệt HS tuyệt đối không mang vật sắc, nhọn đến trường).

   + NK T.A (Chủ đề Noel)

- Giao ban BLĐ

 

T.3

24

TDGG: K1-4

15h30: Lớp TrH tổ chức Noel cho lớp TH (đỡ đầu); Lớp 12 tặng mũ cho lớp 1, 2.

T.4

25

- TDGG: THCS + K5

- GDQP: K10-11DEG, K12

T.5

26

- 8h: T/huấn QLGD có yếu tố NN tại Than HG (đ/c Huệ+ Huyền)

- TDGG: THPT

- 11h: Kết nạp Đoàn viên tại khu DT Núi Bài thơ (Tổ chức di chuyển an toàn cho HS)

- Bữa trưa buffet

 

T.6

27

- Phát thanh T.A; Từ vựng T.A

 

- 15h30: Kết nạp Đội viên đợt 1

T.7

28

- Tiết 4: Lớp 8B sinh hoạt lớp điểm (PHT+GVCN + Lớp trưởng 8A dự)

- Nghề: K11

CN

29

 

 

Bài viết liên quan