Kế hoạch tuần 22, thực hiện từ ngày 01/02 - 07/02/2021

30/01/2021 98

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Nghỉ Tết Tân Sửu 2021: HS: Từ 08/02 đến hết 21/02. Khai Xuân: 22/02 thứ 2; NLĐ: Từ 09/02 đến hết 16/02. Khai Xuân: 09h30, 17/02.
2. Đ/c Nghiêm p/c trực Tết BLĐ và bảo vệ.
3. Từ 22/02: Cô An nghỉ TS. TTCM p/c cô Quỳnh CN lớp 5B và thông báo cho PH/HS.
II. CÔNG TÁC CM
1. Các lớp thực hiện nghiêm túc KH dạy và học trên internet. BLĐ thường xuyên kiểm tra nề nếp dạy và học, nắm bắt phản ánh PH/HS.
2. BTC và các tổ/nhóm CM tiếp tục triển khai thực hiện KH Hội thảo KHKT và ST TTN-NĐ.
3. Tạm dừng KH học Nghề PT K11.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. GVCN: Tăng cường kết nối với HS, PH thông qua các ứng dụng CNTT để nhắc nhở HS PCDB đồng thời động viên, khích lệ các con có ý thức học tập tốt, biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà.
2. Các đ/c PHT cấp TrH đôn đốc, nắm tình hình thực hiện cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” (hết hạn ngày 06/02).
3. BTC Khai Xuân và SHCB tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị về mọi điều kiện cần thiết; Các tổ chuẩn bị các ND thi, khắc phục khó khăn để tập VN (nên chọn lại tiết mục đơn giản).
4. Các công việc sau Tết như: Khai Xuân NLĐ, SHCB, Hội thảo, Khai xuân HS và HS đi học trở lại phụ thuộc diễn biến dịch bệnh, HT sẽ có chỉ đạo sau.
T.2
01
 
- Đ/c Nghiêm phân công chuẩn bị trang trí Tết. Thực hiện hoàn thành ngày 08/02 (cành đào, banzon, cờ dây…).  
T.3
02
 
 
 
T.4
03
- Đ/c Huyền KT lĩnh và phát tiền Tết cùng các khoản thanh toán cho NLĐ.  
T.5
04
 
 
 
T.6
05
- Nhập điểm SMAS. - BT duyệt hệ thống câu hỏi thi LS Đảng (K.Giang).
 
T.7
06
   
- PHT duyệt  các tham luận hội thảo.
 
CN
07
 
HS BẮT ĐẦU NGHỈ TẾT.
 
 
T3
09/02
 
NLĐ BẮT ĐÀU NGHỈ TẾT.
 
 
T6
12/02
CHỨC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021!
Chúc toàn thể CB, GV, NV và các con HS cùng gia đình một năm mới bình an, mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc!
Và chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19!

Bài viết liên quan