Kế hoạch tuần 23, thực hiện từ 22/02 - 28/02/2021

21/02/2021 533

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Chuẩn bị p/án dạy và học trực tuyến (như trước Tết). BLĐ, NV đến làm bình thường. GV dạy trực tuyến tại nhà, đến trường khi có điều động của HT.
2. Thực hiện KH số 04/KH-VL ngày 05/02/2021 về Tiếp tục triển khai các biện pháp, kịch bản PCDB Covid-19 (đ/c Hoa chuyển các tổ và hướng dẫn thực hiện).
3. Từ 22/02: Cô An nghỉ TS. Cô Quỳnh CN 5B.
II. CÔNG TÁC CM
1. Nhanh chóng ổn định nề nếp học tập. Các đ/c PHT thường xuyên dự giờ kiểm tra nề nếp học tập và động viên thầy trò.
2. Các tiết học GVBM chú ý cho HS tập TD mắt và nhắc nhở tư thế ngồi học, tầm mắt đến TB.
3. Thực hiện KTNB tháng 02/2021 (thực hiện dự giờ online).
4. Đ/c Hoa đôn đốc thực hiện KH Ngân hàng đề kiểm tra.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Đ/c Nghiêm XD KH cho toàn thể NV tiếp tục tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để sẵn sàng đón HS đi học trở lại (khi có chỉ đạo).
2. ĐTN XD KH thi đua tháng 3 (02 p/án).
3. CĐ: XD KH tổ chức 8/3 (02 p/án).
4. Tổ KHXH+NV lập KH GDNGLL chủ đề QTPN (thứ 2, 08/3).
5. Bộ phận KT chuẩn bị thu HP tháng 2, 3: Từ 01/3.
T.2
22
 
- 8h: GB BLĐ (Triển khai công tác Tự đánh giá)
 
T.3
23
 
- 8h: Họp BLĐ (bàn KH tổ chức kiểm tra giữa HKII)
 
 
T.4
24
 
 
 
 
T.5
25
 
 
 
 
T.6
26
 
- Các đảng viên nộp bản Cam kết và KH thực hiện NQTW4 và CT05 năm 2021.
 
 
T.7
27
   
- 14h: Họp HĐ Tự đánh giá.
 
28  
 
 
 

Bài viết liên quan