Kế hoạch tuần 23, thực hiện từ ngày 02/03 - 08/03/2020

18/08/2020 250

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Thực hiện TKB mới (ở trường đ/v THPT và ở nhà đ/v THCS và TH).

2. Không nhận hoa, quà chúc mừng 08/3 của các bậc CMHS. Không tổ chức HĐ chào mừng 08/3.

II. CÔNG TÁC CM

1. Yêu cầu nhanh chóng ổn định nề nếp dạy và học. Nâng cao ý thức để đạt hiệu quả cao trong dạy và học.

2. Tiếp tục thực hiện dạy ĐT nguồn.

3. Môn GDQP: Học theo từng đơn vị lớp.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Yêu cầu CBGVNV và HS thực hiện nghiêm KH Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (các HĐ thường xuyên: TD đầu giờ, uống nước ấm, rửa tay; HS nếu có nhu cầu nghỉ trưa tại trường thì nghỉ tại phòng học lớp).

- BLĐ và các thành viên trong BCĐ Phòng, chống dịch cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chính các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả phòng dịch.

- Nghiêm cấm hành vi phá hoại, làm hỏng-mất các trang thiết bị, vật tư phòng dịch (đặc biệt túi để xà phòng tại các khu rửa tay/nhà VS và các tờ áp phích, pano), cấm vứt rác bừa bãi (đặc biệt khẩu trang đã qua sử dụng).

2. BQS: T/h chuyên đề nề nếp-AT-ANTT và giám sát việc thực hiện phòng tránh dịch bệnh.

3. Tổ VP2: Thực hiện nấu nước ấm cho HS; nấu ăn cho CBGVNV và HS (nếu có đăng kí). Phân công lao động hợp lí.

T.2

02

- Tiết Chào cờ: GVCN lên lớp phổ biến, quán triệt các biện pháp phòng tránh nCoV, kèm theo các biện pháp giám sát thực hiện của lớp.

- Giao ban BLĐ; Họp cấp ủy.

 

 

T.3

03

 

- Phát thanh ĐTN: Bản tin về dịch bệnh nCoV (đ/c Huệ duyệt ND)

 

 

 

T.4

04

 

- GDQP: 11DEG

- Nghề: 11ABC

 

T.5

05

 

 

T.6

06

 

- CĐ: Trao quà SN tháng 02, 3/2020

 

 

T.7

07

 

- Tiết 4: SH lớp điểm 11C (về vấn đề XH cần quan tâm: Phòng, chống dịch Covid-19)

 

- GDQP: 10DE

CN

08

CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 08/3!

Bài viết liên quan