Kế hoạch tuần 24, thực hiện từ ngày 01/03 - 07/03/2021

28/02/2021 445

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Về PCDB: HS đi học trở lại trên cơ sở t/h PCDB ở mức cao. Ban CĐ thường xuyên giám sát thực hiện các QĐ: đo thân nhiệt, rửa tay, về việc học tập-vui chơi giãn cách, ăn-ngủ bán trú, vệ sinh-khử khuẩn-thùng rác-thùng đựng khẩu trang đã qua sử dụng, về việc sử dụng khẩu trang và nơi bỏ PCDB Covid-19.
2. Về nề nếp:
- Thời gian học tập buổi 1 trở lại như cũ (tiết 1: TrH từ 7h30, TH từ 7h35).
- Nhanh chóng ổn định mọi nề nếp:
   + 15 phút đầu giờ (TrH)/10p đầu giờ (TH).
   + TD đầu giờ, ra/vào lớp, bán trú, xe bus….
II. CÔNG TÁC CM
1. Thực hiện nghiêm nề nếp dạy và học. Các đ/c PHT thường xuyên dự giờ kiểm tra nề nếp học tập và động viên thầy trò.
2. Đ/c Hoa XD KH kiểm tra đánh giá việc học trực tuyến và KH kiểm tra giữa HKII.
3. Các đ/c PHT cấp học chuẩn bị ND họp CM.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Đ/c Khải tổ chức t/h nghiêm túc công tác vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày: khu học, nhà ăn, khu bán trú, khu VS; Đ/c Oanh tổ chức phục vụ bán trú đảm bảo ATVSTP, giãn cách (50% HS ăn/ca).
2. ĐTN, CĐ triển khai KH tháng 3.
3. Triển khai thực hiện KH Tự đánh giá. B/c tiến độ (theo mẫu đ/c K.Giang soạn) về đ/c Nghiêm trước 11h, thứ 7 hàng tuần.
T.2
01
 
- CC: GVCN t/h tại lớp (ND: Khai Xuân, quán triệt các quy định PCDB Covid-19-lưu minh chứng trong Sổ chủ nhiệm và hình ảnh).
- GB BLĐ.
 
 
T.3
02
 
- Thu HP tháng 2, 3/2021.
 
 
T.4
03
 
 
 
- Học nghề PT: K11.
T.5
04
 
- CĐ tổ chức SN tháng 2, 3/2021.
 
 
T.6
05
 
- Vào điểm SMAS
- Đ/c Khánh, Hoa, Nghiêm BDTX tại TTHN.
 
 
T.7
06
- 8h: Họp CM TH  
- 14h: Họp CM TrH
 
CN
07
 
 
 
 

Bài viết liên quan