Kế hoạch tuần 25, thực hiện từ ngày 08/03 - 14/03/2021

08/03/2021 440

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác PCDB Covid-19 (theo các VB số 05, 06 của NT).
2. Khởi động lại HĐ của các CLB trên cơ sở thực hiện nghiêm quy định PCDB Covid-19.
II. CÔNG TÁC CM
1. Đ/c Hoa:
- Tổ chức kiểm tra đánh giá việc học trực tuyến. Phạm vi: các bài học trực tuyến. Thời lượng: Toán, Văn, Anh: 1/2 tiết; các môn khác: 1/3 tiết.
- Tổ chức thi thử TN 12 lần 2.
2. Các đ/c PHT quan tâm nhắc nhở, kiểm tra việc t/h KH số 07 (chú ý ND dạy bù cho HS nghỉ cách ly và phụ đạo HS có KQ ktra học trực tuyến yếu).
3. Lớp 12 ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa HKII
4. Tiếp tục thực hiện ôn ĐT nguồn.
5. Chuẩn bị KTNB tháng 3 (t/h từ tuần sau).
7. Nhóm GV Sinh thực hiện Dự án phân loại cây, gắn nhãn tên cho cây. Hoàn thành trong tháng 3/2021.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BLĐ trực cổng theo quy định tại KH số 06.
2. Đ/c Khải tiếp tục tổ chức t/h nghiêm túc công tác vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày theo quy định tại VB số 05, 06.
3. Đ/c Oanh tổ chức phục vụ ăn đảm bảo ATVSTP, giãn cách PCDB theo VB số 05, 06.
4. GV/NV trông bán trú nghiêm túc, chú ý đôn đốc nhắc nhở HS thực hiện PCDB.
5. ĐTN, CĐ tổ chức thực hiện KH tháng 3.
6. Công tác TĐG: Nhắc hạn nộp báo cáo tiến độ lần 1 của 04 nhóm về HT là ngày 15/3.
T.2
08
- CC: GVCN t/h tại lớp (ND: NX, quán triệt việc t/h PCDB Covid-19; GDNGLL: Chủ đề 8/3-theo KH của tổ Ngữ Văn và KHXH).
- GB BLĐ (Thống nhất phương án sử dụng đề kiểm tra từ Ngân hàng đề)
- KTra học TT: Ngữ Văn/Tiếng Việt (TH)
T.3
09
 
 
- KTra học TT: KHTN/Toán (TH)
 
T.4
10
 
 
 
- KTra học TT: Toán (THCS), Tiếng Anh (TH)
- K10, 11: Học STEM, HN và GDNLLL (4 tiết, bù tháng 02/2021)
 
T.5
11
 
 
- KTra học TT: Toán, Anh (THPT), Tiếng Anh (THCS)
T.6
12
 
- Đ/c Huệ, Hạnh BDTX tại TTHN.
 
- KTra học TT: KHXH
T.7
13
- Thi thử TN lớp 12 (lần 2)  
- Học nghề PT: K11.
 
CN
14
 
 
 

Bài viết liên quan